UBND HUYỆN SÓC SƠN

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN

Số……../KH-MNTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị Trấn, 25  tháng 1 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện hoạt động học kết nối khi học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà

Tháng 2

             

Thực hiện văn bản số264/PGD&ĐT ngày 3/9/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ văn bản số 265/ PGD&ĐT ngày 3/9/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Giáo dục mầm non năm học 2021-2022;

        Căn cứ vào phương án số 01/PA-MNTT “Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện không có dịch bệnh Covid và trong điều kiện có dịch bênh Covid xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn    

Căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng giáo viên và điều kiện của phụ huynh học sinh, trường Mầm non Thị Trấn xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động học khi học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà tháng 2năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Duy trì hoạt động  học ,kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em nhằm thực hiện các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, chăm sóc nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng tránh dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi…tại nhà.

- Xây dựng hoạt động học ở các ở các độ tuổi phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng của từng giáo viên và điều kiện phụ huynh học sinh.

III. NỘI DUNG

1. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo lớn

- Khối Mẫu giáo lớn sẽ thực hiện 3 nội dung, hoạt động /1 tuần. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Thời lượng học từ 5-7 phút. Lựa chọn những nội dung các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi.  Các nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một. Dự kiến các nội dung học của các lớp như sau:

KẾ HOẠCH KẾT NỐI THÁNG 2/2022

*  Mẫu giáo Lớn (5-6 tuổi):

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với

 phụ huynh

Tuần I

(Từ 31/01 - 04/02)

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

 

 

 

Giáo viên thông báo lịch nghỉ tết nguyên đán tới các bậc phụ huynh

 

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

 

     Tuyên truyền cách phòng tránh dịch và đảm bảo an toàn cho sức khỏe: chế độ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh.... cho trẻ trong thời gian nghỉ tết

 

 

 

 

 

Tuần II

(Từ 07/02 - 11/02)

 

 

Tạo hình

Tạo hình từ sỏi

 

Video/ sưu tầm

 

Gửi video qua zalo lớp

Phụ huynh cho con tạo sản phẩm và gửi sản phẩm lên zalo nhóm

Toán

Đếm đến 8 và nhận biết chữ số 8

 

Làm video, sưu tầm

 

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh cho đếm đến 8 và nhận biết chữ số 8

             Toán

Phiếu bài tập

Số 8

Bài tập cô giáo

chuẩn bị

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh chuẩn bị bút chì, bút màu , in phiếu bài tập. Chụp ảnh gửi bài vào nhóm lớp

Tuần III

(Từ 14/02 -  18/02)

 

 

Âm nhạc

Vận động theo bài hát: Em yêu cây xanh

https://www.youtube.com/watch?v=n1

Gửi đường link qua zalo lớp

 

Trẻ vận động theo bài hát

 

Làm quen chữ viết

Tập tô chữ cái m,n,l

 

Làm video/Sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

 

Phụ huynh giúp con nhận biết đúng chữ cái m,n,l

Phiếu bài tập

Ôn nhóm chữ i,t,c,m,n,l

Bài tập cô giáo

chuẩn bị

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh chuẩn bị bút chì, bút màu , in phiếu bài tập.

Tuần IV

(Từ 21/02 -25/02)

Khám phá

Hướng dẫn trẻ làm món : Phở cuốn

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Phụ huynh cho con được trải nghiệm làm món Phở cuốn và gửi hình ảnh qua zalo nhóm lớp

Làm quen chữ cái

H,k

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Phụ huynh cho con nhận biết chữ cái h,k, luyện cách phát âm chính xác 2 chữ cái( chụp ảnh gửi bài lên nhóm lớp)

Rèn lại kỹ năng

Cách cầm bút và tư thế ngồi đúng cách

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Phụ huynh thường xuyên nhắc nhở để con nhớ và thực hiện cách cầm bút đúng và ngồi đúng tư thế.

          2. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo nhỡ

- Khối Mẫu giáo nhỡ sẽ thực hiện 2 nội dung, hoạt động /1 tuần. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Thời lượng kết nối từ 5-7 phút. Nội dung bài học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi.  Nội dung dự kiến của các lớp như sau:

*  Mẫu giáo Nhỡ (4-5 tuổi)

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với

phụ huynh

 

Tuần I

(Từ 01/02 - 04/02)

Nghỉ tết

 

 

 

 

Nghỉ tết

 

 

 

 

 

 

Tuần II

(Từ 8/02 - 11/02)

 

Âm nhạc

Dạy hát

Em yêu cây xanh

 

Làm video

 

Gửi bài vào nhóm zalo

Trẻ thuộc tên bài hát và hiểu được lợi ích của cây xanh.

Tạo hình

Tô màu và làm tranh về cây ăn quả

 (Tiết đề tài)

 

BT Sưu tập

 

Gửi qua zalo lớp

 Trẻ biết tô màu bức tranh gọn gàng, sạch sẽ.

- Trẻ biết sử dụng kéo để tạo ra bức tranh về cây ăn quả.

 

 

Tuần III

(Từ 14/02 -  18/02)

LQVT

Dạy trẻ so sánh, thêm bớt trong phạm vi 4

Làm video

Gửi video qua zalo lớp

-Trẻ biết so sánh, thêm bớt trong phạm vi 4.

Bài tập sưu tập

 Một số bài tập về số 4

Sưu tập

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh cùng trẻ làm bài tập, ôn luyện về so sánh, them bớt số 4

 

 

 

Tuần IV

(Từ 21/02 -25/02)

Khám phá

Hạt và sự nảy mầm

 

Làm video

 

Gửi video qua zalo lớp

Trẻ biết quá trình nảy mầm từ hạt.

 

 

Bài tập sưu tập

 Trẻ thực hiện thí nghiệm gieo hạt đỗ, thóc,…và quan sát

Làm video

Gửi video qua zalo lớp

  • Rèn kỹ năng quan sát.
  • Trẻ kiên trì, chăm sóc để có kết quả.

 

           3. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo bé

- Khối Mẫu giáo bé sẽ thực hiện  2 nội dung, hoạt động /1 tuần. Thời lượng kết nối từ 5-7 phút; duy trì hoạt động học bắt đầu từ 6/9/2021. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Nội dung học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi. Dự kiến các nội dung sau:

 * Mẫu giáo Bé (3-4 tuổi):

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Nguồn

 

Kết nối

 

Nội dung phối hợp với phụ huynh

 

 

Tuần I

(Từ 31/01 - 04/02)

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

 

 

 

Thông báo tới các bậc phụ huynh lịch nghỉ tết nguyên đán.

 

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

 

 

Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cách an toàn, phòng tránh dịch trong những ngày nghỉ tết cho trẻ.

 

 

Tuần II

(Từ 07/02 - 11/02)

 

Văn học

Thơ : Chùm quả ngọt

 

Làm video/ sưu tầm

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ nhớ tên bài thơ ,tên tác giả.

 

 

Khám phá

Thí nghiệm “ Hình vẽ biết bơi”

 

 

Làm video

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ rèn hoàn thành thí nghiệm ( trẻ hiểu được vì sao hình vẽ lại nổi trên nước)

 

 

Tuần III

(Từ 14/02 -  18/02)

Âm nhạc

 Vận động theo nhạc bài : Hoa quả

 

Làm video

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ hát và vận động đúng nhạc theo lời bài hát, nhớ tên bài hát và tên tác giả.

 

 

Kỹ năng

Giúp trẻ đi dép đúng cách

 

sưu tầm

 

Gửi link qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn kỹ năng đi dép đúng cách cho trẻ.

 

Tuần IV

(Từ 21/02 -25/02)

 

Tạo hình

Vẽ hoa bằng ngón tay

 

Làmvideo

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ

LQVT

Ôn số lượng trong phạm vi 3

 

 

 

Làm video/Sưu tầm

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn  cho trẻ củng cố kỹ năng đếm đến 3, biết chữ số 3.

            4. Kế hoạch kết nối khối Nhà trẻ

- Khối Nhà trẻ sẽ thực hiện 1 nội dung, hoạt động /1 tuần. Thời lượng từ 5-7 phút. Các hoạt động được thực hiện chủ yếu dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video gửi về cho phụ huynh. Nội dung học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động hướng dẫn phụ huynh đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà, chế độ dinh dưỡng đối với trẻ, các bài tập thể dục, trò chơi, hoạt động với đồ vật, học qua chơi…. Các nội dung phù hợp với lứa tuổi 24-36 tháng.  Dự kiến hoạt động học như sau

          * Nhà trẻ (24-36 tháng):

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với phụ huynh

 

Tuần 1

(Từ 31//1- 4/2/2022)

 

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2

(Từ 7 -11/2/2022)

Tạo Hình

 

Dán nhị hoa

 

Làm video

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Trẻ biết kỹ năng chấm hồ và dán đúng nhị hoa vào giữa bông hoa.

 

 

Tuần 3

(Từ 14 -18/2/2022)

Văn Học

 

Thơ : Bắp cải xanh

Tác giả: Phạm Hổ

 

 

 

Làm video

 

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Cho trẻ thực hành đọc bài thơ

 

Tuần 4

(Từ 21-25/2/2022)

 

Vận Động

 

Bò trong đường ngoằn ngoèo

 

 

Làm video

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Trẻ biết cách bò trong đường ngoằn ngoèo

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban giám hiệu

*  Bà Trần Thị Thúy Hảo- Hiệu trưởng  nhà trường chịu trách nhiệm chung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên về công tác dạy học qua Internet.

* Bà Nguyễn Thị Dung- PHT phụ trách chuyên môn triển khai tới các tổ trưởng chuyên môn để thực hiện kế hoạch học, kết nối với phụ huynh và trẻ trong tháng 2.

- Chỉ đạo các TTCM tổ chức sinh hoạt tổ.

- Kiểm duyệt các nội dung hoạt động, video trước khi giáo viên thực hiện.

- Giám sát thực hiện kế hoạch kết nối của giáo viên.

2. Các tổ trưởng chuyên môn

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn, triển khai nhiệm vụ thực hiện các nội dung, hoạt động học.

- Phân công giáo viên trong tổ tổ chức thực hiện, quay video, sưu tầm, tạo những hình ảnh, video nhằm đạt hiệu quả chất lượng về nội dung và hình thức trình BGH kiểm duyệt trước khi gửi về cho phụ huynh.

- Giám sát và báo cáo BGH về các nội dung, hoạt động học của tổ.

- Tham mưu, đề xuất với BGH về các khó khăn; các biện pháp, phương pháp, hình thức cải tiến chất lượng thực hiện hiệu quả trong quá trình thực hiện.

3. Giáo viên

- Thực hiện sự phân công của tổ chuyên môn. Chủ động, linh hoạt chuẩn bị các điều kiện, các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức đảm bảo tiến trình học với phụ huynh và trẻ theo kế hoạch.

- Trao đổi, thống nhất với cha mẹ trẻ để chủ động phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch học đạt hiệu quả.

- Hỗ trợ những phụ huynh không có thiết bị điện thoại thông minh, không có zalo bằng hình thức gọi điện thoại, trò chuyện với các con 1 lần/1 tuần.

Trên đây là kế hoạch thực hiện hoạt động học kết nối với phụ huynh và trẻ trong tháng 2năm 2022 của trường Mầm Non Thị Trấn trong điều kiện học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà. Đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng (báo cáo);

- Các TTCM, GV (thực hiện);

- LưuVT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Dung