Sáng ngày 09/11/2021, Trường mầm non Tân Dân tổ chức Hội Nghị Cán Bộ viên chức năm học 2021-2022. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19, hội nghị đã tổ chức theo hình thức trực tiếp không quá 30 người, còn lại dự trực tuyến qua zoom. 

      Mở đầu chương trình là lễ chào cờ tại điểm cầu Trường mầm non Tân Dân.

                                                        Lễ chào cờ Hội Nghị CB-VC Trường mầm non Tân Dân năm học 2021-2022

1.Sau lời khai mạc hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Yến Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-VC năm học 2020-2021.

      Nội dung báo cáo ghi nhận những thành tích đạt được và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của toàn thể CB- VC để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Ngay sau báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-VC năm học 2020-2021, đồng chí thay mặt đoàn chủ tịch trình bày phương hướng thực hiện nghị quyết hội nghị CB- VC năm học 2021-2022. Trong phương hướng thực hiện nghị quyết, đồng chí nêu rõ đặc điểm tình hình nhà trường, chỉ tiêu phán đấu của nhà trường trong năm học này.

                     Đ/C: Nguyễn Thị Yến Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-VC năm học 2020-2021,                                                                                   phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm học 2021-2022

    Tại hội nghị 100% các đồng chí có mặt đã đồng ý, nhất trí cùng nhau thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra để đưa nhà trường ngày càng đi lên.

2. Đ/C Vũ Thị Út- Trưởng Ban Thanh Tra Nhân Dân báo cáo hoạt động của ban TTND năm học 2020-2021. Hội Nghị cũng nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh Tra Nhân Dân trong năm học 2020-2021.

                                                      Đ/C Vũ Thị Út - Trưởng Ban Thanh Tra Nhân Dân báo cáo hoạt động của Ban TTND 

3. Đ/C Vũ Thị Thanh Tâm thông qua quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2021-2022:

      - Hiệu trưởng: Quản lý, điều hành hội đồng nhà trường

      - Giáo viên , nhân viên: Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                               Đ/C Vũ Thị Thanh Tâm: Thông qua quy chế dân chủ của nhà trường

4. Đ/C Ma Thị Huệ công khai báo cáo tài chính năm học 2021-2022:

     Nội dung báo cáo đề cập tới quyền lợi của cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường học. Ngay sau báo cáo thu-chi tài chính năm học 2020-2021, Đ/C Ma Thị Huệ tiếp tục thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022.

    100% các đồng chí CB, GV,NV đồng ý nhất trí các nội dung báo cáo trên.

                              Đ/C Ma Thị Huệ báo cáo tài chính năm học 2020-2021 và thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022.

5. Ngay sau đó là Đ/C Vũ Thị Thanh Tâm thông qua tiêu chí thi đua của các bộ phận trong nhà trường trong năm học 2021-2022.

      Trong hội nghị CB-VC năm học 2021-2022 đã có nhiều ý kiến đóng góp và các giải pháp tâm huyết để cùng nhà trường xây dựng lên các tiêu chí thi đua phù hợp , hiệu quả để phấn đấu xây dựng trường mầm non Tân Dân đạt chuẩn trong năm học 2021-2022.

                                                                  Đ/C  Vũ Thị Thanh Tâm thông qua tiêu chí thi đua năm học 2021-2022

6.Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu, góp ý của các thành viên  dự họp về các tiêu chí, các báo cáo thông qua nêu trên.

7. Đ/C Nguyễn Thị Yến Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lĩnh hội và giải đáp các ý kiến của các thành viên trong hội nghị

 

 

8​​​. Đ/C Nguyễn Thị Huệ- Thư Ký hội nghị lên đọc nghị quyết hội nghị năm học 2021-2022 và thông qua biên bản hội nghị.

    100% các đồng chí dự hội nghị đồng ý, nhất trí cao về các chỉ tiêu đã được thông qua trên nghị quyết

Đ/C Nguyễn Thị Yến Vân- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường tuyên bố bế mạc hội nghị. Hội Nghị CB- VC Trường mầm non Tân Dân năm học 2021-2022 đã kết thúc tốt đẹp và hứa hẹn một năm học đầy thành công và vui vẻ.