Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức 2019 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, sáng ngày 09/10/2020, Trường Mầm non Tân Dân long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yến Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

CB - GV - NV Trường Mầm non Tân Dân tham dự hội nghị

          Mở đầu chương trình toàn Hội nghị đứng lên làm nghi lễ chào cờ.

CB - GV - NV dứng dậy làm lễ chào cờ

          Đồng chí Vũ Thị Thanh Tâm - Phó hiệu trưởng nhà trường phổ biến nội quy hội nghị và tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn chủ tịch gồm 03 đại biểu: Bà Nguyễn Thị Yến Vân - Hiệu trưởng nhà trường; Bà Nguyễn Thị Sính - Phó hiệu trưởng nhà trường; Bà Vũ Thị Thanh Tâm - Phó hiệu trưởng nhà trường và bầu ra Đoàn thư ký gồm 02 đại biểu: Bà Nguyễn Thị Huệ  - Văn thư nhà trường; bà Chu Thị Phương - Giáo viên nhà trường.

Đ/C Vũ Thị Thanh Tâm - PHT nhà trường thông qua

chương trình làm việc của hội nghị

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Hội nghị

          Đồng chí Nguyễn Thị Yến Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường  Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB - CC - VC năm học 2019 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 -2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến Vân - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

          Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ công chức, viên chức. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Đồng thời hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường CB - GV- NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Yến Vân - Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.

          Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 - 2021 của Trường mầm non Tân Dân đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, 100% các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí cao các nội dung đã triển khai trên đồng thời Đ/C Nguyễn Thị Yến Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường kêu gọi toàn thể CB,VC, NLĐ phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.