Tiết mục nhảy Sẻ chia từng khoảnh khắc của các cô giáo MN Tân Dân

Tiết mục Nhảy Đi đu đưa đi - Xinh tươi Việt Nam của các cô giáo MN Tân Dân

    Tiết mục Múa Món quà tặng cô của các con MGL A1

 

Tiết mục Múa Thế giới hoạt hình của các con MGL A2

Tiết mục Múa Về miền cổ tích của các con MGL A3

Tiết mục Múa Thầy cô cho em mùa xuân của các con MGL A4

Tiết mục Nhảy Ôi tình yêu của các cô giáo MN Tân Dân