🍀 Hưởng ứng chương trình phát động tổ chức các hoạt động chào mừng 91 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2022
🍀 Hôm nay, Thứ 6 ngày (25/3/2022) chi đoàn Trường MN Minh Tân Dân đã thực hiện chương trình “ Hành trình xanh” với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đủ các đoàn viên trong chi đoàn.
Trong thời gian buổi sáng với tinh thần xung kích nhiệt tình tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên Trường MN Tân Dân đã tổ chức thực hiện dọn dẹp làm sạch xung quanh khuôn viên trong và ngoài trường học.
Với hoạt động “Hành trình xanh” lần này, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trường MN Tân Dân đã tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên sống trách nhiệm, biết chia sẻ, yêu thương, luôn hướng tới cộng đồng và góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường, cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp.