☘️☘️☘️ CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI BAN HÀNH CÔNG ĐIỆN 03 NGÀY 09/8/2022 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID 19 ☘️☘️☘️

 📢📢 Phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin covid 19: 

- Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi hoàn thành trong tháng 8 năm 2022 

- Hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên 

- Đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

☘☘☘Trường MN Tân Dân kính gửi công điện của UBND Thành phố cho toàn thể CBGVNV và các bậc phụ huynh được biết. Trân trọng!☘️☘️☘️