Căn cứ quyết định số 38/2016/QĐ- UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội.

     Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non.

      Căn cứ quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 26/102021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Uỷ quyền quyết định  thành lập Đoàn đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

       Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Trường Mầm non Tân Dân đón đoàn khảo sát chính thức kiểm định chất lượng giáo dục và Công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia.

                               

                               

 

*Thành phần của Đoàn đánh giá kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

1. Đồng chí Nguyễn Thế Sơn- Phó trưởng phòng, Phòng kế hoạch- tài chính, Trưởng đoàn.

2. Đồng chí: Nguyễn Thu Hạ , chuyên viên, phòng kế hoạch- tài chính, Thư ký

3. Đồng chí: Tạ Thị Thanh Lam, Hiệu trưởng, Trường mầm non Quang Minh A- Mê Linh, thành viên.

4. Đồng chí:Lê Thị Thanh Minh, Hiệu trưởng, Trường mầm non Ninh Hiệp- Gia Lâm, thành viên.

5. Đồng chí: Phùng Thị Diệu Hương, Hiệu trưởng, Trường mầm non Cổ Bi- Gia Lâm, thành viên.

6. Đồng chí:Trần Thị Yến Ly, Phó Hiệu trưởng, Trường mầm non Quang Minh B- Mê Linh, thành viên.

7. Đồng chí:Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng, Trường mầm non Kiêu Kỵ- Gia Lâm, thành viên.

8. Đại diệ sở tài chính, Thành viên

9. Đại diện sở kế hoạch và đầu tư, Thành viên

10. Đại diện sở y tế, Thành viên

11. Đại diện Sở Nội Vụ, Thành viên

12. Đại diện sở Văn Hóa và thể thao, Thành viên.

 

 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sóc Sơn

1. Đồng chí Trần Thị Thanh Huế –  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sóc Sơn.

2. Đồng chí Phạm Thị Lan Hương – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sóc Sơn.

3. Đồng chí Đàm Thu Huế- chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sóc Sơn....

     Cùng toàn thể các đồng chí trong hội đồng tự đánh giá của nhà trường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Sơn- Trưởng đoàn đánh giá ngoài đã thông qua quyết định và kế hoạch làm việc của đoàn tại trường.

                              

        Trong buổi họp , đồng chí Nguyễn Thị Yến Vân- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch hội đồng tự đánh giá trường mầm non Tân Dân báo cáo sơ bộ về đặc điểm tình hình nhà trường cũng như kết quả khắc phục, bổ sung, điều chỉnh báo cáo tự đánh giá và bổ sung các minh chứng còn thiếu, chưa phù hợp theo góp ý của đoàn tại báo cáo kết của nghiên cứu hồ sơ và phiên khảo sát sơ bộ ngày 04/12/2021.

                            

      Trong buổi sáng  đoàn về khảo sát chính thức tại nhà trường, đoàn tiến kiểm tra cơ sở vật chất, các hoạt động của nhà trường và hệ thống hồ sơ minh chứng.Với tinh thần làm việc nghiêm túc buổi làm việc của đoàn đã diễn ra đúng theo kế hoạch.

                                    

                                  

     Cuối buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Yến Vân- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch hội đồng tự đánh giá trường mầm non Tân Dân đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, hứa sẽ duy trì , phát huy những điểm mạnh, trên cơ sở đó sẽ xây dựng những kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng nhà trường.

     Hội nghị thành công tốt đẹp, nhà trường đủ điều kiện đạt trường học chuẩn quốc gia mức độ I.