PHÒNG GD & ĐT SÓC SƠN

TRƯỜNG MẦM NON MINH TRÍ A

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Minh Trí, ngày 01 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Thực hiện công văn số 122/GD&ĐT ngày 13 tháng 05 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào số trẻ điều tra trong độ tuổi mầm non trên địa bàn xã Minh Trí

Trường mầm non Minh Trí A thông báo lịch tuyển sinh năm hoc  2020 -2021 như sau:

A.Tuyển sinh vào trường mầm non

I. Đối tượng và số lượng tuyển sinh:

 Trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Minh Trí theo khu vực được phân tuyến (Thắng Hữu,Thắng Trí, Chợ Hội, 1/2 Lập Trí, ½ Vụ Bản),

   Sinh năm:  2015, 2016, 2017, 2018  chưa đến trường mầm non.

II. Thời gian nhận hồ sơ:

          1. Tuyển sinh trực tuyến:

    Từ ngày 04/8 đến ngày 06/8/2020 – Phụ huynh tuyển sinh tại nhà truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Hoặc đến Ban tuyển sinh Nhà trường hỗ trợ nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi (trẻ sinh năm 2015 chưa ra lớp hoặc chuyển từ các cơ sở tư thục sang).

          2. Tuyển sinh trực tiếp:

Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 15/8/2020 nhà trường nhận hồ sơ trực tiếp (Tất cả các lứa tuổi 2015, 2016, 2017, 2018  chưa ra lớp).

  +  Sáng từ 7h30’ đến 10h 30’

  +  Chiều từ 14h đến 16h30’

    Lưu ý: Nhà trường chỉ tuyển sinh thời gian nói trên hết thời gian đó, nhà trường không tuyển sinh.

IV. Địa điểm:

  Tại trường mầm non Minh Trí A - thôn Thắng Trí.

V. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

  a) 01Đơn xin nhâp học (theo mẫu)

  b) 01 Bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ, (Kèm bản chính để đối chiếu)

  c) 01 Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản gốc để đối chiếu.  

Rất mong các bậc phụ huynh của các cháu ở các lứa tuổi trên quan tâm và đến làm thủ tục nhập học cho con đúng thời gian đã quy định.

                                                                     

 

Nơi nhận:

  • Đài truyền thanh xã
  • Các thôn trên địa bàn xã
  •  Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Thắng