Hội diễn văn nghệ quần chúng

🏩 Trường Mầm non Minh Trí A cùng hành trình “ Về nguồn” hướng tới 132 năm ngày sinh nhật Bác.

✍️ Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 18/5/2022 Tập thể trường Mầm non Minh Trí A đã tham gia hội diễn VN quần chúng của UBND xã Minh Trí tổ chức hướng tới ngày kỷ niệm SN Chủ tịch Hồ Chí Minh

🏩 Trường MN Minh Trí A:

Nơi ước đến

Chốn mong về