Thực hiện hoạt động: Ngày chủ Nhật xanh nhằm tuyên truyền đẩy mạnh đến đoàn viên, thanh niên về tác hại của rác thải nhựa…ngày 20/3/2022 (chủ Nhật) chi đoàn Trường MN Minh Trí A hưởng ứng phong trào sôi nổi, tích cực. Đúng 8h các đồng chí đoàn viên đã có mặt tại trường để thực hiện vệ sinh, thu gom rác thải nhựa.

S​​​​au đây là một số hình ảnh của hoạt động: