Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

 

 

 

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau.

Năm 2022, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam thực hiện các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi.

🍀 Hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất năm 2022. Trường MN Minh Trí A phát động và mong được sự hưởng ứng, phối hợp của toàn thể gia đình CBGVNV và Phụ huynh học sinh trong nhà trường. 
 “ HÃY TẮT NHỮNG THIẾT BỊ KHÔNG CẦN THIẾT” 
   
⏰ Từ 20h30 - 21h30 ngày 26/3/2022 (Thứ 7)