CHỈ THỊ: Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống COVID-19