Hội nghj các bộ công chức viên chức trường mầm non Minh Trí A

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường niên của trường, một mặt đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ giáo viên đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với ban giám hiệu nhà trường để góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

CB - GV - NV trường Mầm non Minh Trí tham dự hội nghị

 

Mở đầu chương trình Hội nghị, đồng chí Lê Thị Bảo Yến - Chủ tịch Công đoàn phổ biến nội quy hội nghị và tuyên bố lý do, giới thiệu đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đồng chí Lê Thị Thắng – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường  Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-CC-VC năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 -2021.

Đông chí Lê Thị Thắng -  Bi thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý, bổ sung, hoàn thiện cho các dự thảo Báo cáo, Phương hướng năm học. Hội Nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận, thảo luận sôi nổi, tích cực.

Đồng chí Hà Thị Nụ tham luận về công tác xây dựng phát triển công đoàn vững mạnh

 

Đồng chí Nguyễn Thị Xanh tham luận về công tác phát triển đoàn.

Ban thanh tra nhân dân báo cáo về tinh hình hoạt động của ban thanh tra năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021.

Đồng chí Tạ Thị  Linh - Trưởng ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo thanh tra 

 

Kế toán nhà trường thông qua các khoản chi tiêu nội bộ năm học 2020 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán thông qua các khoản chi tiêu nội bộ

Đồng chí Đồng Đức Hạnh - Phó Liên đoàn lao động Huyện Sóc Sơn có  ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Đồng Đức Hạnh - Phó Liên đoàn lao động Huyện Sóc Sơn

 

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm và chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020 - 2021. Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Minh Trí A,  bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thay đổi lớn lao, cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học. Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường là một khối đoàn kết vững mạnh bởi đoàn kết là sức mạnh của thành công để cùng nhau hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của nhà trường đã tham gia hội nghị trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Hội nghj các bộ công chức viên chức trường mầm non Minh Trí A