THÔNG BÁO
📣TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
🍀 Trường Mầm non Mình Trí A
NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC ♥️♥️♥️SÁNG TẠO♥️ PHÁT TRIỂN🌱🌱🌱 ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ🌱🌱🌱
Thực hiện công văn số 168/GD&ĐT ngày 18 tháng 05 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;
Căn cứ vào số trẻ điều tra trong độ tuổi mầm non trên địa bàn xã Minh Trí.
Trường mầm non Minh Trí A thông báo lịch tuyển sinh năm hoc  2021 -2022 như sau:
I. Đối tượng và số lượng tuyển sinh:
Trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Minh Trí theo khu vực được phân tuyến (Thắng Hữu,Thắng Trí, Chợ Hội, 2/3 Lập Trí, 1/3Vụ Bản) Sinh năm:  2016, 2017, 2018, 2019,  chưa đến trường mầm non.
II. Thời gian nhận hồ sơ:
1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
Tuyển sinh đối với trẻ trẻ 5 tuổi  (sinh năm 2016)  trẻ chưa ra lớp hoặc chuyển  từ các cơ sở tư thục sang vào trường mầm non công lập: Từ 15/7/2021- 17/7/2021;
Phụ huynh tuyển sinh tại nhà truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Hoặc đến Ban tuyển sinh Nhà trường hỗ trợ.
Để tham gia vào tuyển sinh trực tuyến các bậc cha mẹ học sinh thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến
CMHS truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục : Đăng  ký tuyển sinh.
Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh
CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non năm học 2021-2022;
Bước 3: Đăng ký tuyển sinh
* Đối với tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: CMHS điền
đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.
2.Tuyển sinh trực tiếp bằng hình thức trực tiếp:
Từ 23/7/2021- 28/7/2021, nhà trường nhận hồ sơ trực tiếp (Tất cả các lứa tuổi  2016, 2017, 2018, 2019  chưa  ra lớp).
+  Sáng từ 7h30’ đến 11h 00’
+ Chiều từ 14h đến 17h00’
Lưu ý: Trong thời điểm tổ chức tuyển sinh vảo năm học 2021- 2022 vẫn còn bị ảnhhưởng của dịch Covid- 19. Hội đồng tuyển sinh và các bậc phụ huynh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid- 19 theo đúng chỉ đạo của các cấp.
III. Địa điểm:
Tại trường mầm non Minh Trí A - thôn
Thắng Trí – Minh Trí – Sóc Sơn – Hà Nội.
IV. Hồ sơ tuyển sinh
bao gồm:
- Đơn xin nhâp học (theo mẫu)
- Bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ, (Kèm bản
chính để đối chiếu)
-  Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản gốc để đối chiếu.
Rất mong các bậc phụ huynh của các cháu ở các lứa tuổi trên quan tâm và đến làm thủ tục nhập học cho con đúng thời gian đã quy định.
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã
-  Các thôn trên địa bàn xã
- Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Lê Thị Thắng
#MNMTA
#TruongMNMinhTriA
---------------
TRƯỜNG MẦM NON MINH TRÍ A
🏩 Địa chỉ: Thăng Trí - Minh Trí - Sóc Sơn - Hà Nội
🌎 Website: https://edu.viettel.vn/hni-socson-mntria
📩Email: mnminhtria-ss@hanoiedu

 

Thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022