Hội thi " Giáo viên giỏi" cấp Huyện năm học 2020 - 2021

Ngày 19/ 01/ 2021 Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, Hội thi nhằm tuyển chọn và công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo  dục.

Trường Mầm non Minh Trí A có 4 giáo viên đại diện cho 4 độ tuổi tham gia hội thi.

Sau đây là hình ảnh minh họa của hội thi

Hình ảnh: Trẻ khối MGL tham gia hoạt động trải nghiệm với nam châm

 

Hình ảnh: Trẻ nhà trẻ tham gia hoạt động phát triển vận động
Hình ảnh: Trẻ khối mẫu giáo nhỡ tham gia hoạt động LQVT

 

 

Hội thi " Giáo viên dạy giỏi" cấp Huyện năm học 2020 - 2021