Thực hiện Công văn số 5230/BGDĐT-GDMN ngày 12/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc Tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầmnon.

1. Nội dung tập huấn gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non tại gia đình;

- Hướng dẫn phụ huynh tổ chức hoạt động giáo dục qua chơi cho trẻ tại nhà;

- Hướng dẫn phụ huynh Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một;

- Hướng dẫn lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non;

- Hướng dẫn sử dụng công nghề tương tác và xây dựng video hỗ trợ phụ huynh.

Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện sóc Sơn đã tổ chức cho giáo viên tập huấn qua zoom và youtobe  trong 2 ngày 17-18 tháng 11 năm 2021

Dưới đây là một số hình ảnh minh chứng cho buổi tập huấn

Tập huấn sẻ dụng tài liệu trực tuyến