Sử dụng Maracas trứng gõ đệm theo phách bài hát Em đi qua ngã tư đường phố 

Lứa tuổi: 5-6 tuổi MN MInh Trí A