In the face of a constantly changing future, young people will need to equip the necessary skills to easily take the initiative in the face of changes and contribute to world change. Language will be our chance to approach that more quickly. Especially, English is a global language. Let's approach the problem from a kid. Minh tri A preschool will be a perfect environment for parents to feel secure in their child's future.

Trước một tương lai không ngừng thay đổi, các bạn trẻ sẽ cần trang bị những kỹ năng cần thiết để dễ dàng chủ động trước những thay đổi và góp phần thay đổi thế giới.  Ngôn ngữ sẽ là cơ hội để chúng ta tiếp cận điều đó nhanh hơn.  Đặc biệt, tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu.  Hãy tiếp cận vấn đề từ một đứa trẻ.  Trường mầm non Minh Trí A sẽ là một môi trường hoàn hảo để các bậc phụ huynh an tâm cho tương lai của con em mình.

 

Chương trình Rung chuông vàng trường MN Minh Trí A