CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của đảng ủy xã Minh Trí, tập thể Chi bộ trường mầm non Minh Trí A và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân đồng chí: Tạ Thị Lụa,.

Chiều ngày 11/09/2020  đồng chí: Tạ Thị Lụa đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Đ/c có: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; thực hiện những lời tuyên thệ đối với Đảng.

    TRƯỜNG MẦM NON MINH TRÍ A

  • Địa chỉ: thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
  • Số điện thoại: 02462974133