THÔNG BÁO

Trường MN Minh Trí A xin thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh:

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp thực hiện Công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/05/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các cháu nghỉ học từ ngày 04/05/2021 đến khi có thông báo mới của Thành phố. Để đảm bảo môi trường an toàn phòng chống dịch bệnh, CBGVNV thực hiện việc tổng vệ sinh toàn trường duy trì môi trường nhà trường luôn sạch sẽ. BGH, giáo viên các lớp phối hợp với phụ huynh thực hiện củng cố, ôn luyện các nội dung chăm sóc, giáo dục cho trẻ thông qua internet. Zalo. Room

Trân trọng thông báo! ❤❤❤

Trẻ tạm dừng đến trường