Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ: Trường mầm non Minh Trí A và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân đồng chí: Nguyễn Thị Hoa và đồng chí : Hà Thị Thanh Phấn đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28/05/2022

Thay mặt cho Chi bộ, Đồng chí: Lê Thị Thắng - Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí: Nguyễn Thị Hoa và đồng chí Hà Thị Thanh Phấn trong thời gian Đảng viên dự bị.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hoa và đồng chí : Hà Thị Thanh Phấn đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng.