Hãy dạy bé luôn để đôi tay sạch để phòng chống bệnh tật

 

KỸ NĂNG SỐNG

1.Hãy dạy bé luôn để đôi tay sạch để phòng chống bệnh tật