Câu đố: Máy bay

 

Câu đố: Tàu thuỷ

Câu đố: Xe đạp