CON CỦA MÌNH CÒN NHỎ MÀ Chưa đến tuổi làm việc. Ba mẹ cần bỏ ngay suy nghĩ này. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Từ khi 2 tuổi, bé đã có thể là "trợ thủ" của bố mẹ rồi đó. Ba mẹ cùng tham khảo và hướng dẫn con làm nhé. Điều quan trọng nhất là con được rèn luyện sự tự lập từ sớm.

CON CỦA MÌNH CÒN NHỎ MÀ Chưa đến tuổi làm việc. Ba mẹ cần bỏ ngay suy nghĩ này. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Từ khi 2 tuổi, bé đã có thể là "trợ thủ" của bố mẹ rồi đó. Ba mẹ cùng tham khảo và hướng dẫn con làm nhé. Điều quan trọng nhất là con được rèn luyện sự tự lập từ sớm.