Bảng Việc Nhà Cho Bé

Nghiên cứu Đại học Harvard đã chỉ ra rằng những bé làm việc nhà thường xuyên thì tỷ lệ có việc làm và không phạm tội cao hơn hẳn so với những trẻ lười làm việc nhà.Theo các nhà tâm lý học, khi những đứa trẻ được trao cơ hội để giúp đỡ bố mẹ, chúng sẽ hãnh diện vì cảm thấy mình là một thành viên có ích trong nhà. Vì vậy trẻ sẽ thấy làm việc nhà là một niềm yêu thích từ đó trẻ được học cách để trở nên tự lập và phát triển tốt những kỹ năng vận động, nhận thức và ý thức trách nhiệm.