TRƯỜNG MẦM NON MAI ĐÌNH B BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ 2022 CHO CÁN BỘ, QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON MAI ĐÌNH B BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ 2022 CHO CÁN BỘ, QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

Nhằm nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay.  Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2022-2023, ngày 13, 14/8/2022 trường mầm non Mai Đình B tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2022 cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn trường với những nội dung như sau:

         Nội dung : Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên, nhân viên

         Nội dung 2: Bồi dưỡng phương pháp Reggio Emilia (hoạt động tạo hình và hoạt động phát triển vận động)

         Nội dung 3:  BD kỹ năng sử dụng phần mềm miễn phí để thiết kế các Video, bài giảng Powerpoint, sử dụng trang websitecủa trường… khai thác các trang mạng, Zalo, Feceebook…).

Nội dung 4: Bồi dưỡng về kỹ năng giáo dục và tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.

          Các nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên thiết thực đáp ứng nhu cầu hiện nay của giáo dục mầm non. Cách thức tập huấn, bồi dưỡng luôn có sự đổi mới, cải tiến và dành nhiều thời gian để các đồng chí giáo viên trao đổi, thảo luận, phát biểu những vấn đề có liên quan đến nội dung tập huấn.

         Qua đó giúp cho các đồng chí giáo viên kịp thời tiếp cận, làm quen cái mới, cái sắp thay đổi, cải tiến, đồng thời củng cố, bổ sung, nâng cao nhận thức, hiểu biết về những phần kiến thức, công nghệ thông tin còn thiếu, còn hạn chế. Đây là dịp để cán bộ, giáo viên nhà trường được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiệu quả. Từ đó, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường.

Dưới đây là một số hình trong hội nghị bồi dưỡng chuyên môn hè tại trường mầm non Mai Đình B: