Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023