HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KẾT NỐI PHỤ HUYNH TUẦN 1 THÁNG 04- KHỐI MG NHỠ

 

KN SỐNG

Thực hành kĩ năng chế biến món ăn từ rau củ quả

 

HĐ KHÁM PHÁ

Quá trình phát triển của cây

 

LQV TOÁN

Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng