Trường MN Mai Đình B vinh dự được nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2021-2022.

Năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  trường mầm non Mai Đình B đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đề ra.

Hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2022. Ngành giáo dục đào tạo Huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Trong Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021- 2022. Trường MN Mai Đình B vinh dự được nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2021-2022.

Năm học 2022-2023 đang tới gần. Trường mầm non Mai Đình B tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt dược và tăng cường công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, gắn kết giữa giáo dục nhận thức với giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng thương hiệu nhà trường./