LQCV: Làm quen chữ v, r

LQCV: Làm quen chữ v, r

Thời gian: 30-35 phútI.Mục đích:1.Kiến thức:-Dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái v, r-Trẻ tìm đúng chữ cái v, r trong tiếng và từ đầy đủ-Biết cấu tạo chữ v,r2.Kỹ năng:- Rèn luyện kỹ năng nhận ...