TRƯỜNG MẦM NON HIỀN NINH 
THÔNG  BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023. 
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
- Trẻ sinh năm 2017, 2018, 2019 và 2020. 
2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 258 học sinh. 
- Trẻ nhà trẻ: 50 học sinh. 
- Trẻ mẫu giáo 208 học sinh ( Trong đó: MGB: 13& trẻ, MGN: 65 trẻ, MGL: 5 trẻ). 
3. HỒ  SƠ TUYỂN SINH GỒM:
- Đơn xin nhập học ( Theo mẫu). 
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( phô tô công chứng hoặc bản sao có dấu đỏ). 
- Bản phô tô hộ khẩu kèm theo bản chính đối chiếu. 
- Bản sao căn cước công dân của bố mẹ. 
4. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH:
Phòng hội trường trường mầm non Hiền Ninh. 
5. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
- Tuyển sinh trực tuyến ( đối với trẻ 5 tuổi) từ 4/7/2022 đến 6/7/2022 qua cổng thông tin điện tử; TSdaucap.hanoi.gov.vn. 
- Tuyển định trực tiếp tại trường từ: 13/7/2022 đến 18/7/2022. 
6. ĐỊA BÀN TUYỂN SINH:
Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Hiền Ninh.

TRƯỜNG MẦM NON HIỀN NINH 
THÔNG  BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023. 
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
- Trẻ sinh năm 2017, 2018, 2019 và 2020. 
2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 258 học sinh. 
- Trẻ nhà trẻ: 50 học sinh. 
- Trẻ mẫu giáo 208 học sinh ( Trong đó: MGB: 13& trẻ, MGN: 65 trẻ, MGL: 5 trẻ). 
3. HỒ  SƠ TUYỂN SINH GỒM:
- Đơn xin nhập học ( Theo mẫu). 
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( phô tô công chứng hoặc bản sao có dấu đỏ). 
- Bản phô tô hộ khẩu kèm theo bản chính đối chiếu. 
- Bản sao căn cước công dân của bố mẹ. 
4. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH:
Phòng hội trường trường mầm non Hiền Ninh. 
5. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
- Tuyển sinh trực tuyến ( đối với trẻ 5 tuổi) từ 4/7/2022 đến 6/7/2022 qua cổng thông tin điện tử; TSdaucap.hanoi.gov.vn. 
- Tuyển định trực tiếp tại trường từ: 13/7/2022 đến 18/7/2022. 
6. ĐỊA BÀN TUYỂN SINH:
Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Hiền Ninh.

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn