Trường mầm non Hiền Ninh thuộc địa bàn xã Hiền Ninh, được thành lập năm 1975 hoạt động theo mô hình trường mầm non nông thôn. Đến tháng 7 năm 2008 trường được chuyển sang loại hình trường mầm non công lập theo Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008. Trường gồm có 01 khu trung tâm nằm ở thôn Yên Ninh xã Hiền Ninh, khang trang, sạch đẹp và được đầu tư tương đối đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của UBND xã Hiền Ninh, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sóc Sơn.

Hệ thống tổ chức nhà trường gồm: Chi bộ Đảng có 27 đảng viên, Ban giám hiệu gồm 03 đồng chí (Trong đó có 01 hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng).  Công đoàn trường gồm 75 đồng chí; Đoàn thanh niên gồm 25 đồng chí.

Đội ngũ CBGVNV của nhà trường ngày càng hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay nhà trường có tổng số CBGVNV là 75 đồng chí: Trong đó có 03 đồng chí ban giám hiệu, 53 giáo viên,19 nhân viên. CBGVNV đều đã qua các lớp đào tạo bồi dưỡng và được phân công công việc theo đúng chuyên môn và năng lực