Liên hệ trực tiếp:

THCS THƯỢNG CỐC

Xã Thượng Cốc - Huyện Phúc Thọ
02433848387
c2thuongcoc-pt@hanoiedu.vn