Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG - MÊ LINH

Xã Thanh Lâm - Mê Linh
02435230434
hni-melinh-thcstrungvuong-melinh@edu.viettel.vn