A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng hợp kết quả theo dõi cân, đo của trẻ trường Mầm non 1-6 năm học 2017-2018

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI CÂN, ĐO CỦA TRẺ

ĐỢT I – THÁNG 9/2017

 

Khối

Lớp

Tổng số trẻ

Số trẻ được cân, đo

Tỷ lệ %

Lần 1

Ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

Cân nặng bình thường

Tỷ lệ %

 

 

 

Chiều cao bình thường

Tỷ lệ %

SDD thể nhẹ cân

Tỷ lệ %

SDD thể thấp còi

Tỷ lệ %

Thừa cân, béo phì

Tỷ lệ %

BMI

với trẻ >60 tháng

Tỷ lệ %

SDD thể gầy còm

Tỷ lệ %

 

 

 

 

MẪU GIÁO

 

MGL A1

 

46

 

46

 

100

 

41

 

89,1

 

46

 

100

 

1

 

2,2

 

 

 

4

 

8,7

 

4

 

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGL A2

 

40

 

40

 

100

 

 

 

38

 

95

 

40

 

100

 

1

 

2.5

 

 

 

 

 

 

1

 

2,5

 

1

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

MGNB1

 

31

 

31

 

100

 

 

 

29

 

93,5

 

28

 

90,3

 

 

 

3

 

9,7

 

 

 

2

 

6,5

 

2

 

6,5

 

 

 

 

 

 

 

MGNB2

 

28

 

28

 

100

 

 

 

26

 

92,9

 

28

 

100

 

2

 

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGBC1

 

31

 

31

 

100

 

 

 

30

 

96,8

 

29

 

93,5

 

1

 

3,2

 

2

 

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGBC2

 

26

 

26

 

100

 

 

 

24

 

92,3

 

25

 

96,2

 

 

 

1

 

3,8

 

 

 

2

 

7,7

 

2

 

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ TRẺ

 

CƠMA

 

36

 

36

 

100

 

 

 

36

 

100

 

36

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠM B

 

21

 

21

 

100

 

 

21

 

100

 

21

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG

 

08

 

259

 

259

 

100

 

245

 

94,6

 

253

 

97,7

 

   5

 

1,9

 

  6

 

 

2,3

 

 9

 

3,5

 

 9

 

3,5

 

 

 

 

 

 

                               

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI CÂN, ĐO CỦA TRẺ

ĐỢT II – THÁNG 12/2017

 

Khối

Lớp

Tổng số trẻ

Số trẻ được cân, đo

Tỷ lệ %

Lần 2

Ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Cân nặng bình thường

Tỷ lệ %

 

 

 

Chiều cao bình thường

Tỷ lệ %

SDD thể nhẹ cân

Tỷ lệ %

SDD thể thấp còi

Tỷ lệ %

Thừa cân, béo phì.

(Tính

BMI với trẻ >60 tháng)

Tỷ lệ %

Tăng cân

và tỉ lệ %

Đứng cân

và tỉ lệ %

Giảm cân và tỉ  lệ %

 

 

 

 

MẪU GIÁO

 

MGL A1

 

44

 

44

 

100

 

39

 

88,6

 

44

 

100

 

1

 

2,3

 

 

 

4

 

9,1

 

44

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

MGL A2

 

41

 

41

 

100

 

 

 

40

 

97,6

 

41

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2,4

 

41

100%

 

 

 

 

 

MGNB1

 

30

 

30

 

100

 

 

 

29

 

96,7

 

28

 

93,3

 

 

 

2

 

6,7

 

 

 

1

 

3,3

 

28

93,3%

 

 

 

2

6,7%

 

 

MGNB2

 

27

 

27

 

100

 

 

 

26

 

96,3

 

27

 

100

 

1

 

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

27

100%

 

 

 

 

 

MGBC1

 

31

 

31

 

100

 

 

 

30

 

96,8

 

29

 

93,5

 

1

 

3,2

 

2

 

6,5

 

 

 

 

 

 

31

100%

 

 

 

 

 

MGBC2

 

26

 

26

 

100

 

 

 

25

 

96,2

 

25

 

96,2

 

 

 

1

 

3,8

 

 

 

1

 

3,8

 

24

92,3%

 

 

 

2

7,7%

 

 

 

NHÀ TRẺ

 

CƠMA

 

40

 

40

 

100

 

 

 

39

 

97,5

 

40

 

100

 

1

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

37

97,4%

(2 HS mới)

 

 

1

2,6%

 

 

CƠM B

 

25

 

25

 

100

 

 

25

 

100

 

24

 

96

 

 

 

1

 

4

 

 

 

 

 

25

100%

 

 

 

 

 

 

TỔNG

 

08

 

264

 

264

 

100

 

253

 

95,8

 

258

 

97,7

 

   4

 

1,5

 

  6

 

 

2,3l

 

 7

 

2,7

 

257

98,1%

(2 HS mới)

 

 

5

1,9%

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI CÂN, ĐO CỦA TRẺ

ĐỢT III – THÁNG 3/2018

 

Khối

Lớp

Tổng số trẻ

Số trẻ được cân, đo

Tỷ lệ %

Lần 3

Ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

Cân nặng bình thường

Tỷ lệ %

 

 

 

Chiều cao bình thường

Tỷ lệ %

SDD thể nhẹ cân

Tỷ lệ %

SDD thể thấp còi

Tỷ lệ %

Thừa cân, béo phì.

(Tính

BMI với trẻ >60 tháng)

Tỷ lệ %

Tăng cân

và tỉ lệ %

Đứng cân

và tỉ lệ %

Giảm cân và tỉ  lệ %

 

 

 

 

MẪU GIÁO

 

MGL A1

 

46

 

46

 

100

 

43

 

93,5

 

46

 

100

 

 

 

 

 

 

 

3

 

6,5

 

45

97,8%

 

 

1

2,2%

 

 

 

 

 

 

MGL A2

 

41

 

41

 

100

 

 

 

40

 

97,6

 

41

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2,4

 

40

97,6%

 

 

 

 

1

2,4%

 

 

MGNB1

 

32

 

32

 

100

 

 

 

31

 

96,9

 

31

 

96,9

 

 

 

1

 

3,1

 

 

 

1

 

3,1

 

31

100%

(1 HS mới)

 

 

 

 

 

MGNB2

 

27

 

27

 

100

 

 

 

27

 

100

 

27

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

100%

 

 

 

 

 

MGBC1

 

34

 

34

 

100

 

 

 

33

 

97,1

 

32

 

94,1

 

1

 

2,9

 

2

 

5,9

 

 

 

 

 

 

31

100%

(3 HS mới)

 

 

 

MGBC2

 

31

 

31

 

100

 

 

 

31

 

100

 

30

 

96,8

 

 

 

1

 

3,2

 

 

 

 

 

 

 

29

96,7%

(1 HS mới)

 

 

 

 

1

3,3%

 

 

NHÀ TRẺ

 

CƠMA

 

41

 

41

 

100

 

 

 

41

 

100

 

41

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

100%

(2 HS mới)

 

 

 

 

 

CƠM B

 

32

 

32

 

100

 

 

32

 

100

 

32

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

100%

(5 HS mới)

 

 

 

 

TỔNG

 

08

 

284

 

284

 

100

 

278

 

97,9

 

280

 

98,6

 

   1

 

0,3

 

  4

 

 

1,4

 

 5

 

1,8

 

269/272

98,9%

(12 HS mới)

 

 

1

0,4%

 

2

0,7%


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 6