Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS TÔ HOÀNG

27 Đại Cồ ViệtHai Bà Trưng
02438682058
c2tohoang-hbt@hanoiedu.vn