• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng ...
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường đã được phòng Gd- ĐT quận Cầu Giấy phê duyệt; Ban Giám hiệu trường  Tiểu học Quan Hoa lập Kế ...
> Xem chi tiết

Ngày Hội Thể thao quận Cầu Giấy

Ngày Hội Thể thao quận Cầu Giấy

Thiết thực chào mừng kỉ niệm 20 năm  ngày thành lập quận  Cầu Giấy; hư­ởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ...