Tập thể Trường Tiểu học Phượng Kỳ - Một tập thể đoàn kết, nhất trí cao, một tập thể có sự kết hợp hài hòa giữa các thầy cô đã chín chắn tuổi đời, tuổi nghề và sức trẻ của thế hệ mới.
Anh hoi nghi