Tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Minh Đức A trong ngày Khai giảng năm học 2013-2014.
Tập thể cán bộ giáo viên và đại biểu khách mời trong ngày khai giảng năm học 2014-2015
Trường Tiểu học Minh Đức A 
Tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Minh Đức A tại Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11,  năm học 2013-2014.