Sunday, 20/09/2020 - 09:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đông Kỳ
  • Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 03/2013
  • Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 01/2013
  • Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 12/2012
  • Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 11/2012
  • Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 2
  • Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 1
  • Đề thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày 08/3 - 26-3 năm học 2012 - 2013
Tài nguyên