Thứ sáu, 10/07/2020 - 09:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Dân Chủ
 • Đề kiểm tra giữa kỳ II năm học 2017-2018 (Khối 5 )
 • Đề kiểm tra giữa kỳ II năm học 2017-2018 (Khối 4 )
 • Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 (Khối 5 ) Lịch sử + Đại Lí
 • Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 (Khối 5 )
 • Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 (Khối 4 ) Khoa-Địa-Lịch
 • Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 (Khối 4 )
 • Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 (Khối 3 )
 • Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 (Khối 2 )
 • Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 (Khối 1 )
 • Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 ( Khối 5 )
 • 1
 • 2
Tài nguyên