Thứ ba, 22/09/2020 - 00:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiên Động
 • Chủ đề dạy học GDCD năm học 2015-2016
 • Mẫu báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua cơ sở
 • Mẫu kế hoạch bồi dưỡng HSG
 • Đơn xin dạy thêm
 • Kế hoạch kiểm tra các môn năm học 2013- 2014
 • Cấu trúc đề thi học sinh giỏi huyện Tứ Kỳ
 • Mẫu báo cáo chủ đề tự chọn năm học 2013-2014
 • Bản đăng ký tiết kiểm tra 15 phút, 45 phút năm học 2013-2014
 • Chế độ cho điểm tối thiểu năm học 2012 - 2013.
 • Một số phương pháp dạy học tích cực.
 • Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Tài nguyên