Ngày 26/3, Liên đội trường THCS Quang Trung đã tổ chức lễ Tiến bước lên đoàn