Trường Trung học cơ sở Quảng Nghiệp tiền thân là trường phổ thông cơ sở Quảng Nghiệp được thành lập năm 1965 thuộc huyện Tứ Lộc. Đến năm 1996 huyện Tứ Lộc tách thành 02 huyện là Gia Lộc và Tứ Kỳ cũng từ đây trường THCS Quảng Nghiệp được thành lập độc lập có quyền chủ quản riêng chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện Tứ Kỳ. Với trụ sở chính của trường nằm ở thôn Mạc xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương ven quốc lộ 17.

Từ năm 1996 đến nay sau gần 20 năm nhà trường luôn làm tốt các hoạt động như tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông giành cho cấp THCS do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ nhân viên. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện các hoạt động về tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

          Trường THCS Quảng Nghiệp có cơ cấu tổ chức bao gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ văn phòng, tổ chuyên môn; và các tổ chức đoàn thể: tổ chức Đảng, Công đoàn giáo dục, Đoàn thanh niên.

          Từ khi được thành lập đến nay trường luôn ổn định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của trường và các tổ, bộ phận trong nhà trường. Không có sự chia tách, xác nhập hay thay đổi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hay của tổ, bộ phận trong cơ quan.

          Trường Trung học cơ sở Quảng Nghiệp là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng giáo dục học sinh bậc Trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9 nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách, tư cách chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu và bền vững trong công việc nên nhà trường đã tiến hành tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ GD & ĐT trường THCS Quảng Nghiệp theo các tiêu chuẩn của cấp trung học phổ thông. Tự đánh giá là quá trình nhà trường tự xem xét, đánh giá thực trạng giáo dục của nhà trường, chỉ ra được các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và đưa ra các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

          Bản báo cáo tự đánh giá này là bản tổng hợp kết quả tự đánh giá của nhà trường để làm cơ sở cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục cho từng tiêu chí mà kế hoạch đã đề ra.

          Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường được thành lập theo số 96a/QĐ- THCS ngày 18 tháng 11 năm 2013 gồm 15 thành viên do ông Nguyễn Thành Tuy, Hiệu trưởng làm chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Thăng, phó hiệu trưởng làm phó chủ tịch, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, văn thư làm thư ký, các thành viên còn lại của Hội đồng tự đánh giá được cơ cấu, đại diện các tổ chức đoàn thể (Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng và giáo viên giỏi). Kèm theo Quyết định 20/QĐ-HT ngày 15 tháng 8 năm 2014 kiện toàn Hội đồng tự đánh giá sau khi các đồng chí lãnh đạo được bổ nhiệm mới.

          Tự đánh giá là quá trình mô tả, phân tích, đánh giá hiện trạng của nhà trường theo nội hàm của từng chỉ số của tiêu chí, thấy được những điểm mạnh, điểm yêú nổi bật của nhà trường trong việc đáp ứng các yêu cầu và điều kiện của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, từ đó có kế hoạch cụ thể và thực tế mang tính khả thi cho việc cải tiến chất lượng giáo dục. Quá trình tự đánh giá cho từng tiêu chí, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trong từng thời điểm và trong chiến lược phát triển lâu dài của kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đã mạnh dạn đề xuất được những biện pháp cụ thể cho việc thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường trong nhiều lĩnh vực hoạt động trong những chặng đường tiếp theo. Đặc biệt, trong quá trình tự đánh giá Hội đồng đã thấy được những điểm yếu trong công tác quản lý giáo dục của mình, để sau quá trình tự đánh giá, nhà trường sẽ đưa mọi hoạt động vào quy luật, mang tính khoa học và đồng bộ hơn, thể hiện được quyết tâm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          Với khoảng thời gian được thành lập gần 20 năm thì trong những năm qua nhà trường đã đạt được những thành tích đáng kể, từ khi tách huyện trường THCS Quảng Nghiệp có hơn 1/2 thời gian đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Nhà trường luôn thực hiện tốt quy định và kế hoạch giảng dạy và học tập của Sở giáo dục & đào tạo Hải Dương và phòng GD&ĐT Tứ Kỳ, chủ động trong kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học, tạo môi trường làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, chất lượng quản lý chuyên môn ngày càng chặt chẽ, công tác quản lý chất lượng kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan dựa trên các văn bản mang tính pháp quy, trong quản lý dạy thêm, học thêm trường đã thực hiện đúng quy định của Sở giáo dục & đào tạo Hải Dương và phòng GD&ĐT Tứ Kỳ, tổ chức bồi dưỡng được cho cả 3 đối tượng học sinh khá - giỏi, trung bình, yếu kém.

          Về quản lý việc học tập các bộ môn văn hóa được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế, tạo điều kiện nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện. Công tác hướng nghiệp cho học sinh được thực hiện có hiệu quả thông qua các tiết dạy hướng nghiệp và lồng ghép trong các bộ môn văn hóa khác, 100% học sinh lớp 9 của nhà trường được học hướng nghiệp. Trong công tác quản lý kết quả  học tập, rèn luyện của học sinh, nhà trường đã phối hợp với các tổ chức giáo dục khác và đưa ra nhiều biện pháp giáo dục có hiệu quả. Trường có đủ hệ thống hồ sơ quản lý và theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, từ đó đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh nên tạo được nề nếp của học sinh trong trường khá tốt, triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng các công văn hướng dẫn chủ trương hướng nghiệp dạy nghề cho giáo viên và học sinh.

Trường có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trẻ, nhiệt huyết không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt về mọi mặt cho cán bộ giáo viên yên tâm công tác, phân công, bố trí chuyên môn hợp lý, nên phát huy được năng lực của từng cán bộ, giáo viên, xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên, nhờ vậy chất lượng chuyên môn của nhà trường ngày càng được nâng cao rõ rệt, số giáo viện dạy giỏi của trường ngày càng tăng. Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, nhà trường còn hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ giáo viên, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo đối với cán bộ giáo viên của trường, trường luôn coi trọng nguyên tắc tập chung dân chủ, công khai, công bằng trong quản lý, có biện pháp đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên. Cụ thể như:

          Năm 2010 nhà trường có 07 đồng chí có trình độ Đại học

          Năm 2011 có 09 đồng chí có trình độ Đại học

          Năm 2012 có 11 đồng chí có trình độ Đại học

          Năm 2013 có 12 đồng chí có trình độ Đại học

          Năm 2014 có 13 đồng chí có trình độ Đại học, 9 đồng chí có trình độ Cao đẳng.

          Trong số các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường có những đồng chí năm nào cũng đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở như đồng chí Nguyễn Thị Bích Hằng, hay đồng chí Lê Thị Bích luôn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.... Là một trường nhỏ nhưng hoạt động thi đua đạt thành tích của nhà trường luôn diễn ra sôi nổi, các đồng chí luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và tìm hiểu các phương pháp mới để phục vụ công tác giảng dạy của mình. Vì thế chất lượng giảng dạy nhà trường ngày được nâng lên rõ rệt. Năm học 2013 - 2014 nhà trường có 37 học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT và có 29/37 em đỗ vào hệ công lập. Với kết quả như vậy trường THCS Quảng Nghiệp đã đứng thứ 12/27 trường trong huyện và 94/272 trường trong toàn tỉnh.

          Để đạt được những thành tích đó do sự chỉ đạo của Chi bộ, chi bộ nhà trường luôn được kết nạp các đảng viên mới. Nếu năm 2010 mới chỉ có 7 đảng viên thì năm 2014 số đảng viên là 14 đảng viên. Chi bộ nhà trường luôn chi bộ vững mạnh, luôn thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước chỉ đạo.

          Bộ phận không thể thiếu trong cơ quan đơn vị sự nghiệp đó là các tổ chức đoàn thể và ở trường THCS Quảng Nghiệp các tổ chức đoàn thể cũng đã phát huy được các thế mạnh cũng như các quyền và nghĩa vụ của mình

          Công đoàn nhà trường luôn đạt danh hiệu vững mạnh trong suốt gần 20 năm, là một tổ chức công đoàn cơ sở các thành viên trong công đoàn trường luôn giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, công việc, các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn luôn đi sâu đi sát và tìm hiểu hoàn cảnh của các công đoàn viên.

Trường THCS Quảng Nghiệp có diện tích mặt bằng theo quy hoạch đạt chuẩn, cơ bản đủ cơ sở vật chất để phục vụ dạy học, có biện pháp cụ thể trong quản lý cơ sở vật chất nên phòng học luôn đảm bảo đủ duy trì tốt các hoạt động giáo dục. Ngoài ra, Ban giám hiệu thường xuyên thực hiện công tác tham mưu với Đảng chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho trường để đảm bảo chất lượng cho các hoạt động giáo dục trong trường.

Trường THCS Quảng Nghiệp đã cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp quy về chế độ tài chính, thực hiện thanh toán kịp thời, đầy đủ mọi chế độ cho cán bộ giáo viên, thực hiện tốt công tác dự toán kinh phí cũng như chế độ báo cáo thống kê, quyết toán hàng năm cho cơ quan chủ quản kịp thời, mọi công tác thu, chi đều được công khai và phê duyệt thẩm định quyết toán.

Lãnh đạo quản lý nhà trường đoàn kết, thống nhất, có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý vững vàng, có đủ các tổ chức, đoàn thể, phát huy tốt vai trò của mình trong công tác quản lý nên đẩy mạnh được phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của giáo viên và học sinh. Nhưng do còn nhiều tổ chuyên môn ghép nên hạn chế đến chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Nhà trường có số quản lý các công văn đi, công văn đến chặt chẽ, cụ thể; phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, công an Huyện để phổ biến pháp luật, công tác an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh vì vậy đã nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho mọi người, để mọi cán bộ, giáo viên và học sinh của trường sống, làm việc và học tập theo hiến pháp, pháp luật. Trường đã xây dựng được môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường luôn chú trọng và có biện pháp đảm bảo an ninh, không có bạo lực, không có tệ nạn xã hội.

Trường đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên phối hợp các tổ chức, tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong công tác giáo dục học sinh về mọi mặt. Thường xuyên liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương dưới nhiều hình thức để nắm bắt thông tin hai chiều một cách kịp thời, từ đó đưa ra các biện pháp giáo dục phù hợp. Tuy vậy việc nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương để học sinh tham gia vào các hoạt động xã hội chưa được triển khai sâu rộng và có hiệu quả.