Thứ sáu, 25/09/2020 - 14:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ngọc Kỳ

Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục THCS Ngọc Kỳ giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhin 2025

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Ngọc Kỳ giai đoạn 2016 -2017. Trường Ngọc Kỳ được thành lập 9/1960. Đến năm 1962-1963 trường mới chính thức tách ra học riêng . Đến năm 1993 trường câp 1-2 được tách ra thành trường tiểu học và trường THCS

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG THCS NGỌC KỲ

 

Số: 02/KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tứ Kỳ, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS NGỌC KỲ
GIAI ĐOẠN 2016 -   2020

Trường THCS Ngọc Kỳ được thành lập từ tháng 9/1960 lúc đó gọi là trường cấp 2. Năm học 1960 - 1961, trường chỉ có một lớp 5 với 41 học sinh của nhiều xã trong huyện đến học. Đến năm học 1962 - 1963 Trường mới chính thức tách ra học riêng. Sau nhiều năm Trường cấp 2 lại sát nhập với Trường cấp 1 trong xã gọi là Trường cấp 1 - 2 xã Ngọc Kỳ. Đến tháng 4/1993 trường cấp 1 - 2 tách ra thành trường Tiểu học và Trường THCS Ngọc Kỳ.

Trải qua nhiều năm phát triển Trường THCS Ngọc Kỳ đã có những bước tiến bộ về cơ sở vật chất. Hiện tại nhà trường có 8 phòng học kiên cố cao tầng, có nhà hiệu bộ, có các phòng chức năng và các công trình phụ trợ ( sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh, ...). Song một số hạng mục của trường chuẩn quốc gia còn thiếu ( phòng bộ môn, trang thiết bị hiên đại ...). Chính vì vậy nhà trường xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Ngọc Kỳ giai đoạn 2016 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Ngọc Kỳ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

A - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Môi trường bên trong:
 

1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:

  • Tổng số cán bộ - giáo viên – nhân viên: 20

+ Biên chế được giao: 19

+ Biên chế hiện có: 18

+ Hợp đồng: 02

*  Trong đó:

- Cán bộ quản lý: 02 - Trình độ Đại học: 02

- Giáo viên: 16 trong đó:          15 giáo viên biên chế

 - Trình độ:  8 Đại học; 7 Cao đẳng

                                      01 hợp đồng               - Trình độ: 1 Đại học

- Nhân viên: 02, trong đó: 01 biên chế: 01 Kế toán - Văn thư - trình độ: Đại học

                                      01 hợp đồng:  01 Thư viện - trình độ: Cao đẳng

* Phân theo bộ môn

Toán         : 04

Lý             : 01

Sinh          : 01

Ngữ Văn  : 04

Sử             : 01

 

Địa            : 01

Tiếng Anh  : 02

Mĩ thuật      : 01

Thể dục       : 01

 

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

- Diện tích đất nhà trường: nhà trường có đủ diện tích theo yêu cầu chuẩn hoá (4211 m2). Trong đó:

+ Diện tích sân trường: 1000 m2

+ Diện tích bài tập: 600 m2

+ Khác: 2611 m2

- Phòng học: Trường THCS Ngọc Kỳ có hai dãy phòng học gồm tổng số 8 phòng: (Phòng học cao tầng: 08 phòng)

- Bàn ghế:

+ Bàn ghế của học sinh: 110 bộ 2 chỗ ngồi mặt gỗ khung sắt.

+ Bàn ghế giáo viên: 08 bộ  bàn gỗ.

- Bảng chống loá: nhà trường có 10 bảng,

- Mỏy tớnh: 06 cỏi, kết nối Internet.

- Các phòng chức năng khác:

+ Phòng Thiết bị: 01

+ Phòng thư viện: 01

+ Phòng Hội đồng: 01

+ Phòng Hiệu trưởng: 01

+ Phòng Phó Hiệu trưởng: 01

+ Phòng bộ môn Vật lý; Hóa học: 01

+ Phòng Đoàn đội: 01

+ Phòng Văn thư + Kế toán: 01

+ Phòng Y tế: 01

+ Phòng Bảo vệ: 01

+ Phòng tổ chuyên môn: 02

 

 

Học sinh:

          Tổng số lớp: 7

          Tổng số HS: 155

          3. Mặt mạnh:

- Công tác quản lí của Ban Giám hiệu trường đều có kế hoạch theo tuần, tháng. Được triển khai, tổ chức thực hiện, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời theo từng giai đoạn. Nhà trường thực hiện khá tốt quy chế dân chủ, tính minh bạch được thể hiện rõ ràng qua từng hoạt động;

- Tập thể nhiệt tình, nhiều giáo viên tận tuỵ với công việc. Nhiều giáo viên có tay nghề giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt; Đại đa số cán bộ, giáo viên áp dụng được công nghệ thông tin trong công tác, một số cán bộ, giáo viên linh hoạt trong công việc cũng như trong hoạt động; Ngay từ đầu năm học theo kế hoạch chỉ đạo của phòng Giáo dục nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường chỉ đạo tốt công nghệ thông tin từ đó thực hiện khá tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng được nguồn học liệu mở giúp giáo viên có nhiều tư liệu trong giảng dạy kết quả 100% cán bộ giáo viên đã biết soạn bài giảng theo giáo án điện tử.

- Phẩm chất đạo đức của đại đa số học sinh là ngoan, cần cù, ham thích hoạt động, nhiều em là học sinh giỏi các cấp;

- Cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, trang thiết bị chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho công tác dạy và học…

4. Mặt yếu:

- Chưa có phòng máy dành cho học sinh.

- Chất lượng đầu vào của học sinh chưa cao.

- Một bộ phận học sinh còn lười học nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng.

II. Môi trường bên ngoài:

1. Đặc điểm tình hình:

- Ngọc Kỳ là một xã nhỏ của huyện Tứ Kỳ. Phía Bắc giáp xã Gia Lương, phía đông giáp xã Tái Sơn, Hưng Đạo, phía Nam giáp xã Tân Kỳ, phía Tây giáp xã Hoàng Diệu huyện Gia Lộc.

- Đảng và chính quyền địa phương rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

     - Địa phương có truyền thống hiếu học.

          - Nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu Tiên tiến.

2. Cơ hội:

- Được sự quan tâm chỉ đạo Đảng Ủy, chi bộ và của chính quyền địa phương cùng sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể;

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Tứ Kỳ.

- Đời sống nhân dân, ý thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh đối với con em ngày càng được nâng cao.

3. Thách thức:

- Đại bộ phận phụ huynh học sinh làm việc tại công ty nên việc quản lý, giáo dục học sinh còn hạn chế, chủ yếu giao phó cho nhà trường.

          - Do xã nhỏ kinh phí còn hạn chế, nên việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin của xã nhà chưa phát triển,

          III. Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2015.

          1. Những mặt đạt được:

          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tót quy chế dân chủ ở cơ sở, không có đơn thư vượt cấp.

          - Đội ngũ quản lý, cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ và tay nghề: 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, 60 % trên chuẩn, 2 cán bộ quản lý có bằng Trung cấp Chính trị; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính; 100% giáo viên có thể giảng dạy bằng giáo án điện tử; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Duy trì tốt sĩ số học sinh hằng năm, chất lượng 2 mặt giáo dục đạt và vượt kế hoạch đề ra.

          - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường được bổ sung theo hướng chuẩn quốc gia.

          2. Những mặt chưa đạt:

          - Kết quả của việc đổi mới phương pháp dạy học chưa cao.

          - Một bộ phận học sinh có kết quả rèn luyện yếu, chưa tự tin trong các hoạt động tập thể.

          - Kết quả bồi dưỡng về ngoại ngữ và tin học của cán bộ, giáo viên chưa đồng đều.

          - Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu nhiều hạng mục của trường chuẩn quốc gia.

          3. Các nguyên nhân của vấn đề:

- Cải tiến phương pháp dạy học đã và đang thực hiện song vẫn còn không ít học sinh không được thực hành, một số giáo viên vẫn sử dụng phương pháp cơ bản là hỏi - đáp, giáo viên hỏi học sinh trả lời.

- Điều kiện để học tập của học sinh chưa tốt, hầu hết đồ dùng của học sinh thực hành thường sử dụng trong bộ đồ dùng dạy học đồng bộ do nhà nước cấp; cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu của trường chuẩn quốc gia.

- Đối với rèn kỹ năng sống:  Giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các giờ dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp;

- Một bộ phận học sinh còn thụ động trong các hoạt động;

- Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ ngoại ngữ, tin học chưa cao, chưa thật đáp ứng tốt cho việc sử dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.

- Kinh phí đầu tư cho xây dựng, cho các hoạt động còn hạn chế.

4. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết:

- Đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy;

-  Tăng cường giáo dục kỹ năng sống;

- Xây dựng đội ngũ;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáo cho học sinh;

- Xây dựng trường học văn hóa.

 

B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Sứ mệnh: Giáo dục cho các thế hệ học sinh biết vượt qua mọi khó khăn, phát triển hết khả năng để trở thành người công dân có ích phụng sự cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tầm nhìn:

Là một trường học gần như khó khăn nhất trong huyện về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục trong nhóm thấp, kém do vậy nhà trường cần phải vượt qua mọi khó khăn, phải vượt lên chính mình để nâng cao chất lượng giáo dục và cải tạo về cơ sở vật chất, để các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình vào nhà trường, rèn luyện học sinh trở thành những người công dân tốt…

3. Giá trị cốt lõi:

- Tinh thần đoàn kết.

- Tinh thần trách nhiệm.

- Tính trung thực. 

- Lòng tự trọng

- Tình nhân ái.

- Sự hợp tác.

- Tính sáng tạo.

- Khát vọng vươn lên.

4. Khẩu hiệu và phương châm hành động:

- Khẩu hiệu: THCS Ngọc Kỳ, niềm tin của mọi thế hệ học sinh.
          -   Phương châm hành động: Chất lượng giáo dục, hiệu quả các phong trào và sự hòa nhập của học sinh là bộ mặt của nhà trường.

C. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

I. Mục tiêu chung:

            Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

II. Mục tiêu cụ thể:

          - Mục tiêu ngắn hạn: Xây dựng và duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, khẳng định thương hiệu nhà trường trên địa bàn của huyện.

          - Mục tiêu trung hạn: Duy trì bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn; đạt cấp độ 3 về kiểm định chất lượng giáo dục; hoàn thành xây dựng CSVC theo tiêu chuẩn về trường THCS thuộc dự án xây dựng nông thôn mới.

          - Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

          + Chất lượng giáo dục được khẳng định, đạt tập thể lao động tiên tiến.

          + Xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

          + Có quy mô ổn định và phát triển. Đạt cấp độ 3 trong kiểm định chất lượng giáo dục.

     1. Chất lượng  2 mặt giáo dục cần đạt:

Giai đoạn

Học lực

Hạnh kiểm

HS giỏi huyện, tỉnh

HS thi vào THPT

Giỏi %

Yếu %

Tốt  %

TB %

Yếu %

2015-  2017

11        12

5

50         60

9       8,0

0

3        5

>50%

2017-  2019

12        13

4

60         70

8        7,0

0

4         6

> 55%

2019-  2020

13        14

3

50         60

6        5

0

5          10

> 60%

          2. Trình độ giáo viên:

Giai đoạn 2015 – 2017:

+ Đạt chuẩn: 100%

+ Trên chuẩn: …… có 12/20 = 60%

+ Học bồi dưỡng nâng cao chuẩn: 1

Giai đoạn 2017 – 2019:

+ Đạt chuẩn: 100%

+ Trên chuẩn: 13/20= 65%

+ Học bồi dưỡng nâng cao chuẩn: 1

Giai đoạn 2019 – 2020:

 + Trên chuẩn: 14/20 = 70%

 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy & học:

Giai đoạn 2015 – 2017:

          - Duy trì thư viện đạt chuẩn: Mua bổ sung sách các loại, tủ đựng sách, sửa phòng thư viện, bảng biểu phòng thư viện theo quy định.

          - Mua tủ, giá, bổ sung thiết bị hàng năm.

- Xây dựng phòng học bộ môn,

- Mua bổ sung máy tính, máy chiếu, kết nối Internet, đàn…

- Mua bàn, ghế HS, bảng chống loá..

- Xây công trình vệ sinh học sinh.

Giai đoạn 2017 – 2019:

          - Mua bổ sung bàn, ghế HS, bảng chống loá, bàn giáo viên, đài dạy tiếng anh

- Xây dựng cổng trường.

- Mua bổ sung sách, thiết bị.

- Củng cố hệ thống nước sạch

Giai đoạn 2019 – 2020:

          - Mua bổ sung bàn, ghế HS

          - Mua bổ sung sách, thiết bị

          - Cải tạo sân thể dục.

Giai đoạn 2020 – 2025:

          - Bổ sung các hạng mục trường chuẩn quốc gia.

          4. Công tác xã hội hóa giáo dục - Huy động hỗ trợ vật chất cho nhà trường.

Giai đoạn 2015 - 2017:

          -   Sửa chữa mái khu 6 phòng học.

          -   Sửa hệ thống điện trong nhà trường, các lán xe.

          -   Sửa bàn, ghế học sinh, giáo viên.

          -   Đóng mới bàn học sinh.

          -   Mua quạt treo tường cho các lớp

          -   Mua ghế đá.

          -   Bổ sung, sửa chữa thiết bị âm thanh.

          - Xây dựng công trình vệ sinh học sinh.

Giai đoạn 2017 – 2019:

          -   Xây dựng cổng trường.

          -   Sửa chữa hệ thống điện

          -   Sửa chữa bàn, ghế cũ 2 chỗ ngồi.

Giai đoạn 2019 – 2020:

          -   Cải tạo sân thể dục

          -   Sửa chữa điện

          -   Sửa chữa bàn, ghế.

5. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

- Duy trì, củng cố kết quả phổ cập THCS hàng năm, phấn đấu đạt PCGD THCS mức độ 3, XMC mức độ 2.

- Quản lí, lưu trữ hồ sơ phổ cập bằng phần mềm. Coi trọng điều tra cơ bản, thống kê kết quả hàng năm theo đúng quy định.

- Phối hợp với phụ huynh để phụ đạo học sinh yếu, kém nhằm giảm tỉ lệ học sinh lưu ban.

- Duy trì sĩ số hằng năm 99% trở lên

-  Ứng dụng công nghệ thông tin để lập hồ sơ phổ cập.

D. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

I. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục.

          1.1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Thực hiện đúng  biên chế thời gian năm học của Bộ GD & ĐT và UBND tỉnh Hải Dương.       

- Thực hiện đúng phân phối chương trình, tài liệu chuẩn kiến thức và chương trỡnh giảm tải.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV dạy Tiếng Anh, tăng cường các kĩ năng nghe, nói của HS.

- Tổ chức ngoại khoá trong đó kết hợp thi hùng biện bằng Tiếng Anh.

- Thực hiện tốt dạy chủ đề tự chọn bám sát và nâng cao theo từng đối tượng
HS.

- Thực hiện hoạt động giỏo dục ngoài giờ lờn lớp theo đúng các chủ đề theo mỗi tháng với thời lượng 2 tiết tháng và tích hợp nội dung vào môn Giỏo dục cụng dõn ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật.

- Thực hiện ít nhất 01 ngoại khoá môn Ngữ văn / năm học.

- Thực hiện đúng 9 tiết / năm học đối với môn Giáo dục hướng nghiệp.

- Khuyến khích học sinh tham gia các lớp học nghề, phấn đấu 100% học sinh khối 8, 9 tham gia học nghề.

- Tiếp tục giáo dục về luật và văn hoá giao thông, tuyên truyền biện pháp phũng chống ma tuý tệ nạn xó hội.

- Thực hiện nghiêm túc tiết sinh hoạt tuần cuối của tháng dành cho sinh hoạt Đoàn - Đội.

- Thực hiện tốt giáo dục giới tính, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,

- Tuyên truyền giáo dục  về tai nạn điện, đuối nước, cháy nổ…

- Tích cực tham gia các hội thi tuyên truyền giáo dục theo các chủ đề do các tổ chức, đoàn thể phối hợp triển khai.

- Vận động phụ huynh và học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm.

- Thực hiện tốt nội dung giỏo dục địa phương và giỏo dục bảo vệ môi trường.

1.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

a. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Giỏo viờn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phối hợp có hiệu quả các phương pháp dạy học.

- Học sinh đa dạng các hình thức học tập: Học nhóm, học chuyên đề, thực hành ngoại khoá…

- Thực hiện dạy học theo hướng phân hoá đối tượng học sinh: Giỏo viờn bộ môn xây dựng kế hoạch dạy học khác nhau với từng đối tượng học sinh.

- Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu, kém; dạy thêm phải có kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, kiểm tra đánh giá kết quả theo định kì.

-  Mỗi cá nhân, mỗi tổ bộ môn, nhà trường thực hiện ít nhất một hoạt động đổi mới phương pháp dạy học hoặc quản lí giáo dục.

- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích…

-  Dự giờ: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng: dự ít nhất 02 tiết /tuần; Tổ trưởng: dự ít nhất 04 tiết /Giỏo viờn/năm học; Giỏo viờn: dự ít nhất 01 tiết/02 tuần.

- Phát huy tác dụng tối đa của phòng bộ môn.

- Xây dựng đội ngũ giỏo viờn cốt cán trong mỗi bộ môn.

- Khuyến khích giỏo viờn ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong dạy học soạn giáo án bằng máy vi tính

- Tổ chức hội thi bài giảng điện tử 02 đợt / năm học.

          b. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá

          - Kết hợp một cách hợp lí hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan, kiểm tra vấn đáp, kiểm tra thực hành đối với những môn có thực hành. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề và kiểm tra đề trước khi kiểm tra học sinh. Bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng bỉên soạn đề và đáp án.

          - Thực hiện việc đánh giá bằng nhận xét đối với các môn Thể dục, âm nhạc, mĩ thuật.

          - Kiểm tra miệng không nhất thiết phải kiểm tra đầu giờ, có thể kiểm tra trong suốt tiết học.

          - Môn Giỏo dục cụng dõn: Giỏo viờn bộ môn kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm với theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

          - Môn Văn, Lịch sử, Địa lý hạn chế kiểm tra đánh giá theo ghi nhớ máy móc mà khuyến khích ra loại đề mở đòi hỏi học sinh phải tổng hợp kiến thức kĩ năng để làm bài.

          - Tăng cường ra đề kiểm tra 01 tiết trở lên theo hình thức chẵn, lẻ; Thực hiện nghiêm túc ghi nhận xét bài làm của học sinh.

          c. Tăng cường quản lí đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá.

          - Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn cần  tăng cường các hoạt động trao đổi, thảo luận theo các chuyên đề, nâng cao hiệu quả thực sự của dự giờ giáo viên…

          - Triển khai thi cả 04 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết đối với bộ môn Tiếng anh, thi thực hành đối với môn Vật lí, Hoá, Sinh trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện.

II. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ.

Xác định vai trò: Chỉ thị 40/CT-TW của ban bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” được coi là khâu then chốt quyết định đến sự thành công hay không thành công của một trường học, vì vậy đòi hỏi cần có các yếu tố sau:

          1. Phẩm chất đạo đức - tác phong của cán bộ quản lý:

Cán bộ quản lý (Từ tổ phó chuyên môn trở lên, trưởng các bộ phận, các ban, các đoàn thể) phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, của chi bộ, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành và của trường, có tầm nhìn rộng, có tâm - đức - tài; giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ; Có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng đội ngũ, thu hút người tài, sử dụng đội ngũ có hiệu quả…có tác phong làm việc công nghiệp và khoa học, biết đón đầu trong mọi công việc. Cán bộ quản lý phải là người không vụ lợi, không vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc lợi ích tập thể.

2. Xây dựng hệ thống các quy định: Tiến tới xây dựng hệ thống các văn bản, các quy chế - quy định - nội quy… của cơ quan với yêu cầu: Các quy định phải hợp chuẩn theo thông tư số 12/TT-  BGD&ĐT ngày 12/5/2009 về ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng giáo dục trường THCS, phù hợp với các văn bản pháp luật; Quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và từng cá nhân, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở…Đặc biệt phải xây dựng ngay quy chế xử lý các trường hợp chuyên môn - tay nghề nhiều năm yếu kém, không tiến bộ hoặc xử lý các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm giờ giấc, vi phạm quy định của nhà trường, của ngành ( với các hình thức như kiểm điểm, đưa ra hội đồng kỷ luật…chuyển công tác khác, buộc thôi việc, hủy hợp đồng lao động…) theo đúng quy định của nhà trường và pháp luật. Xây dựng hệ thống các quy trình làm việc nhằm tránh tình trạng thiếu xót khi thực hiện.
          - Tổ chức cho tổ văn phòng xây dựng kế hoạch tác nghiệp cho toàn năm.
          - Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm của nhà trường như: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định sử dụng tài sản công, quy định sử dụng email và Internet, quy định xếp loại công chức, quy trình đánh giá - xếp loại hạnh kiểm…

          3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức trong nhà trường:

          - Thành lập các bộ phận Thư viện - thiết bị; Bộ phận Tài vụ; Bộ phận chuyên môn, Bộ phận kiểm định, bộ phận công nghệ thông tin.

- Thành lập các ban và các hội đồng tư vấn như: ban tổ chức cán bộ; ban tuyển sinh, Ban kiểm tra, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và một số các ban khác.

                   Tất cả các ban, các hội đồng đều phải có quyết định thành lập, kế hoạch hoạt động, có báo cáo sơ kết, tổng kết…

          4. Tăng cường chỉ đạo công tác văn thư - lưu trữ, tài chính, tài sản:

          4.1. Văn thư lưu trữ:

                   Công tác văn thư lưu trữ được coi hết sức quan trọng, đây là “bảo tàng” của cơ quan, là nơi kho lưu trữ cho những thế hệ sau nghiên cứu, vì vậy công tác văn thư lưu trữ và người phụ trách văn thư lưu trữ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
          a) Người phụ trách văn thư lưu trữ: Ngoài các quy định về phẩm chất chính trị, lối sống còn đòi hỏi: Tính kiên trì, cẩn thận, khoa học, nhanh nhẹn, hoạt bát, thạo về tin học… Phụ trách văn thư lưu trữ phải có tầm hiểu biết rộng, nắm được toàn bộ các hoạt động của nhà trường, nắm rõ pháp luật, quy định, quy chế, quy trình của mỗi đầu công việc nhằm tham mưu sớm, kịp thời cho Hiệu trưởng.

                   b) Với công tác văn thư lưu trữ:

- Ban hành văn bản đúng thể thức, đúng quy trình. Mọi văn bản đều lưu trữ cẩn thận, dễ tìm, dễ kiểm tra, dễ tra cứu.

          - Lưu trữ hồ sơ đầy đủ (hồ sơ chuyên đề, hồ sơ học sinh, hồ sơ cán bộ - công chức. Đảm bảo bí mật trong cơ quan nhà nước và theo quy định của Pháp luật.
          - Đảm bảo thông tin hai chiều thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Thông tin luôn được cập nhật thường xuyên. Xây dựng hệ thống lưu trữ khoa học, tiếp tục duy trì trang blog văn bản của nhà trường.

          Áp dụng phương pháp lưu trữ bằng các liên kết ngay trong máy tính, hoàn chỉnh các loại hồ sơ lưu trữ.

          - Xây dựng thư viện văn bản pháp quy sử dụng trong nhà trường và thư viện văn bản của nhà trường theo từng năm.

          4.2. Tài chính: Công khai tài chính theo quy định của pháp luật, công khai trong mua sắm, minh bạch trong các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, kiểm kê, chi trả chế độ…

          4.3. Tài sản:

          - Đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất mát hư hỏng, phòng chống có hiệu quả cháy nổ và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.

          - Thanh lý tài sản phải công khai, minh bạch, đúng quy trình. Những tài sản còn sử dụng được (dù đã hết khấu hao) vẫn được đưa vào sử dụng.

          4.4. Chỉ đạo sát sao chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm:

          - Chỉ đạo chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm: Hoàn thiện các văn bản, các kế hoạch, các quy định về công tác này với phương châm: giáo dục là chủ yếu, ngăn ngừa là quan trọng nhưng cũng không loại trừ các biện pháp xử lý quyết liệt, nghiêm khắc nhằm xây dựng nhà trường thành một cộng đồng trong sạch;

          - Ngăn ngừa có hiệu quả các hiện tượng nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân và cấp dưới.

          - Triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, trong sử dụng tài sản, trong việc sử dụng điện, máy móc và các thiết bị khác. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên như nước, tài nguyên công nghệ thông tin, tài nguyên tri thức, chất xám, tài nguyên con người…

          5. Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chứ không chỉ là nhiệm vụ của Hiệu trưởng, nó có vị trí hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố thành bại của việc thực hiện “Chiến lược phát triển trường THCS Ngọc Kỳ giai đoạn 2016 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”.

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá, giỏi hạn chế trung bình hoặc trung bình non; Biết sử dụng thành thạo máy vi tính: Microsoft Office Word; Excel, PowerPoint, 100% có hộp thư điện tử và sử dụng thư điện tử để giao dịch; 100% cán bộ - giáo viên - nhân viên thiết kế được blog; 50% số giáo viên trở lên tham gia trường học kết nối, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ….Có tinh thần đồng đội, cầu tiến, có tình thân ái, biết vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn lên, biết sẻ chia, nhường nhịn, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, biết nhận lỗi và sửa sai khi phạm lỗi, phê và tự phê bình phải dựa trên lợi ích chung, không đem ý kiến cá nhân vào đánh giá - góp ý. Đặc biệt tránh mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, giải quyết có tình có lý…. Sống phải có tâm có đức và có động cơ tốt vì sự nghiệp chung của nhà trường. Phấn đấu 100% cán bộ - giáo viên - nhân viên đến trường đều cảm thấy “trường là tổ ấm, là ngôi nhà thứ hai của mình”. Cần loại bỏ ra khỏi trường những trường hợp không có phẩm chất đạo đức, không có chí tiến thủ, không tận tâm với công việc hoặc năng lực chuyên môn nhiều năm liền yếu kém bằng nhiều hình thức như: chuyển làm công tác khác, hủy hợp đồng, cho chuyển công tác, cho thôi việc…

          - Tăng cường giáo dục pháp luật và giáo dục kỹ năng giao tiếp, nói năng thông qua việc chỉ định trả lời một số nội dung cơ bản, gần gũi trong các luật, điều lệ, thông tư… của Bộ GD-ĐT hoặc các văn bản của nhà trường, của Trung ương để giáo dục nhận thức cho cán bộ - giáo viên - nhân viên. Tổ chức xen kẽ các buổi họp hội đồng với các tiết mục văn nghệ với tinh thần “Hát cho nhau nghe”, trao đổi những tình huống ứng xử sư phạm và ứng xử trong cuộc sống nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm… hướng tới mọi cán bộ - giáo viên - nhân viên  trường THCS Ngọc Kỳ đều có đủ nhân cách, có uy tín trong học sinh và cộng đồng. Phấn đấu 100% cán bộ - giáo viên - nhân viên không vi phạm pháp luật và không có cha, mẹ con em vi phạm pháp luật. Góp phần xây dựng một trường học thân thiện, dân chủ trong khuôn khổ của pháp luật… Nghiêm khắc với những người lợi dụng dân chủ để quấy rối như gửi đơn thư thắc mắc nhiều lần và kéo dài, gửi liên tục… Cương quyết chống lại các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện bè phái, cục bộ, tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cán bộ - giáo viên - nhân viên , học sinh và uy tín của nhà trường. Xây dựng phong cách làm việc công nghiệp trong từng hoạt động và trong mỗi cán bộ - giáo viên - nhân viên , trước hết là trong hội họp và sinh hoạt.

- Tăng cường chăm lo tới đời sống của cán bộ - công chức theo đúng chế độ chính sách hiện hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có tiền tăng thu nhập ở cuối năm ngân sách. Tham mưu với hội Cha mẹ học sinh thưởng cho cán bộ - giáo viên - nhân viên có thành tích nổi trội. Thực hiện tốt chế độ làm việc của cán bộ - công chức, phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi cán bộ - giáo viên - nhân viên không phân biệt bằng cấp, hợp đồng hay biên chế.

          - Tăng cường chỉ đạo đội ngũ nhân viên để nâng cao hiểu biết xã hội, mở rộng kiến thức, hiểu biết pháp luật, cập nhật thông tin của đất nước, thế giới nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong để giúp cán bộ - giáo viên - nhân viên tránh xa ngã trước mọi cám dỗ, góp phần đưa nhà trường tiến lên.
          III. X©y dùng c¬ së vËt chÊt, t¨ng c­êng trang thiÕt bÞ d¹y häc theo h­íng ®a d¹ng ho¸ vµ hiÖn ®¹i hãa.

Xác định ý nghĩa: Cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng trong việc cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng dạy – học, chất lượng giáo dục…

1. Từng bước tham mưu với địa phương làm đường vào trường, tham mưu với các cấp quản lý giáo dục và phòng tài chính đầu tư xây dựng thêm phòng học và khu hiệu bộ. Tiếp tục mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ khác, từng bước đưa các phương tiện hiện đại vào giảng dạy, xây dựng sân chơi bãi tập... Tiếp tục xây dựng và duy trì tủ sách dùng chung, tủ sách chuyên đề, tủ sách pháp luật, phát động phong trào ủng hộ truyện trong giáo viên và học sinh. Tổ chức kết nối internet và mạng Lan; Tiến tới thuê chuyên gia về để thiết kế quy hoạch trường (nếu cấp trên cấp kinh phí và cho phép) nhằm tránh tình trạng xây dựng không có quy hoạch hoặc quy hoạch không phù hợp dẫn đến xây rồi phá bỏ gây thất thoát tiền bạc của nhân dân và nhà nước

          2. Có kế hoạch bảo quản, tu sửa kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất mát - hư hỏng - thất thoát - tẩu tán các loại tài sản, bên cạnh đó chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản công và chống cung cách quản lý và làm việc kiểu “cha chung không ai khóc”. Quy trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách cụ thể, có biện pháp xử lý mạnh mẽ như: bồi thường, thu hồi, xử lý hành chính, xử lý công chức, cắt hợp đồng lao động… đối với những cán bộ - giáo viên - nhân viên vi phạm. Tài sản dù hết hạn sử dụng (theo quy định của pháp luật) nhưng xét thấy vẫn sử dụng được, Hiệu trưởng vẫn quyết định cho sử dụng. Tuyệt đối tránh biểu hiện phung phí, đòi hỏi, ở một số bộ phận cán bộ - giáo viên - nhân viên … 

IV.  Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông tin

          Xác định ý nghĩa: Trong thời đại ngày nay, ước tính cứ hai, ba năm tri thức nhân loại tăng lên gấp đôi, do đó nhà trường không thể nhồi nhét kiến thức cho học sinh mà chủ yếu hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu… Vì vậy không thể thiếu Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học ngày nay.

1. Kết nối Internet cho tất cả các máy tính trong phòng máy, đảm bảo có 1 máy trạm để tiện quản lý, tổ chức cho giáo viên lên mạng tìm tài liệu; Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy.

          2. Tổ chức hướng dẫn tạo blog - Email, tổ chức thí điểm dạy học trực tuyến trên Internet, hướng dẫn sử dụng Email các phần mềm hỗ trợ khác. Tổ chức hướng dẫn sử dụng bảng tương tác thông minh.

3. Xây dựng quy chế quản lý hộp thư điện tử và sử dụng Internet, tăng cường chỉ đạo, trao đổi thông tin qua mạng nhằm giảm bớt hội họp và kinh phí in ấn…Các thông tin, bài viết, tài liệu đã được đăng tải trên blog văn bản của nhà trường, trên website chính thức của trường hoặc gửi qua email sẽ được coi là tài liệu chính thức, các văn bản này sẽ không ban hành cho cán bộ - giáo viên - nhân viên ở trường. Dần tiến tới liên hệ với phụ huynh qua điện thoại, qua email khi có điều kiện.

          4. Tiến tới hướng dẫn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, cài đặt ở tất cả các máy (Đồng bộ trên các máy của trường và các máy ở gia đình giáo viên) nhằm tránh tình trạng vi phạm bản quyền và tăng độ tương thích khi sử dụng.

          5. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng.

          6. Nhanh chóng đưa vào sử dụng phần mềm VMIS -  EMIS, gồm các phân hệ: Quản lý tài sản, quản lý tài chính, quản lý học sinh (Kể cả sổ điểm), quản lý chuyên môn (kể cả xếp thời khóa biểu), quản lý công chức, quản lý thư viện, quản lý thiết bị. Tập huấn và phân quyền truy cập phần mềm cho toàn bộ cán bộ - giáo viên - nhân viên.

          V. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hoá giáo dục.

          Xác định ý nghĩa: Nguồn lực là một trong những yếu tố không thể thiếu để tổ chức các hoạt động. Đặc biệt là nguồn lực thông tin, có thể ví “Nhà trường là một cơ thể sống thì thông tin là máu và hệ thống thông tin hai chiều là hệ thần kinh của nó”.

          - Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

          + Nguồn lực tài chính: Từ ngân sách Nhà nước.

          Ngoài ngân sách: Từ quỹ hội Cha mẹ học sinh, nguồn đóng góp của giáo viên, nguồn ủng hộ của học sinh, tài trợ từ các đoàn thể. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực huy động được các doanh nghiệp. Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình sử dụng.

          Kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính cho trường, lời kêu gọi được đăng tải trên blog và trang Web. Sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch khi được tài trợ

          + Nguồn lực vật chất: Tranh thủ hỗ trợ vật chất từ địa phương, tranh thủ kinh phí không tự chủ từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí hỗ trợ đồ dùng dạy học, trang thiết bị khác của Sở Giáo dục-  Đào tạo, của Phòng Giáo dục và Đào Tạo…

          + Nguồn nhân lực: Tăng cường xây dựng bầu không khí đoàn kết, cởi mở, tạo mọi cơ hội cho cán bộ - giáo viên - nhân viên phát huy hết khả năng của bản thân, đó cũng là một chính sách thu hút nhân lực ở nơi khác đến cống hiến cho sự nghiệp giáo dục xã nhà. Động viên kịp thời, khích lệ nêu gương. Đưa và cập nhật thông tin kịp thời gương người tốt việc tốt lên trang web và blog của trường.

          + Nguồn lực thông tin:

          - Nắm bắt kịp thời các nguồn thông tin khác nhau, chọn lọc và xử lý kịp thời.

          - Các báo cáo, văn bản và các dữ liệu lưu trữ khoa học được đăng tải kịp thời bằng các hình thức khác nhau như đưa lên mạng để chia sẻ thông tin, đưa lên trang web, blog để lấy ý kiến của đông đảo nhân dân.

          - Đảm bảo thông tin hai chiều được thông suốt, không bị ách tắc ở bất kỳ khâu nào. Phát huy tác dụng của các trang web và blog đã tạo ra.

          - Cẩn trọng trong phát ngôn, mọi thông tin về nhà trường phải thực hiện theo đúng thông tư số 09/2009/TT-  BGD&ĐT ngày 07/5/ 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Chỉ có Lãnh đạo nhà trường mới được phổ biến các chủ trương, đường lối và kết quả của trường ra phương tiện thông tin đại chúng.

          .VI. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội, tăng cường giao lưu hợp tác.

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh, giữa nhà trường và chính quyền, đoàn thể ở địa phương trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Nhà trường chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để phát huy nguồn lực xây dựng trường và môi trường giáo dục.

          - Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

          - Tăng cường giao lưu, hợ tác với các trường trong cụm chuyên môn, trong khối THCS, ... để học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức chuyên môn, nâng cao trình trình độ của đội ngũ, đa dạng hóa các hoạt động trong nhà trường.

          E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC:

*. Công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo chung mọi hoạt động trong nhà trường.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm như điều lệ trường THCS, THPT có nhiều cấp học ...

- Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra đánh giá và phân công kiểm tra cho các bộ phận.

*. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo kế hoạch đã xây dựng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của hiệu trưởng và cơ quan liên quan cấp trên.

*. Giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ.

F. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          1. Bản chiến lược là căn cứ pháp lý để tất cả các bộ phận các đoàn thể, tổ chuyên môn, các cá nhân xây dựng kế hoạch hàng năm; Đồng thời đây cũng là cơ sở để đánh giá xếp loại công chức, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để cán bộ - công chức đối chiếu với toàn bộ các công việc của mình từ đó mỗi cán bộ - giáo viên - nhân viên rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

          2. Hàng năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học dựa trên chiến lược này, khi có sự điều chỉnh cần thông qua hội đồng trường, thông qua ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và phổ phổ biến công khai trong hội đồng sư phạm.

          3. Mỗi cán bộ - giáo viên - nhân viên, các bộ phận, các đoàn thể, các tổ chuyên môn đều phải có bản tự đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục, đề ra giải  pháp cho những năm sau.

 KẾT LUẬN

       Trước sự cấp thiết phải đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hoá và xu thế hội nhập quốc tế. Trước tiên mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải có nhận thức sâu sắc: cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang phát triển với những bước tiến nhảy vọt nhằm đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin đồng thời xác định rõ phát triển kinh tế tri thức là một trong những mấu chốt để phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước Việt Nam ngày càng giàu - mạnh. Vấn đề toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừa tạo ra quá trình hợp tác để phát triển và vừa là quá trình đấu tranh gay gắt giữa các nước đang phát triển để bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo tồn bản sắc văn hoá và truyền thống của các dân tộc. Những xu thế chung nêu trên đã tạo ra các yêu cầu mới và tạo ra sự biến đổi nhanh chóng, sâu sắc đến mọi lĩnh vực xã hội, trong đó có giáo dục. Từ các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội dẫn đến những yêu cầu mới về mẫu hình nhân cách người lao động (người công dân toàn cầu) nên đòi hỏi chất lượng và hiệu qủa giáo dục ngày càng cao. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường đóng vai trò định hướng, là một trong những yếu tố mang tính đột phá, quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vì vậy đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng (Trong đó có nhà trường phổ thông) là một tất yếu khách quan và cũng là sự đòi hỏi sự cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đặc biệt hơn nữa, trường THCS Ngọc Kỳ lại là đơn vị trường ở vùng khó khăn, kinh tế - xã hội chưa phát triển, rất ít doanh nghiệp đến đầu tư tại xã, cơ sở vật chất còn thiếu và không đồng bộ, sự đầu tư “nhỏ giọt” về cơ sở vật chất khiến cho trường khó càng thêm khó. Bởi vậy nhà trường xác định trường là “trường vượt khó”. Tuy khó khăn nhưng thầy và trò trường THCS Ngọc Kỳ quyết tâm “vượt khó” để xây dựng trường trở thành nơi đặt “niềm tin” của mọi thế hệ học sinh.

Trên đây là bản kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Ngọc Kỳ giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Chúng tôi kính trình đến các cấp lãnh đạo, quý phụ huynh học sinh biết để hỗ trợ trường chúng tôi thực hiện thành công chiến lược. Trường THCS Ngọc Kỳ kêu gọi toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên, học sinh, nhân dân, phụ huynh học sinh, các tổ chức đoàn thể chính trị, các cá nhân có hảo tâm, các doanh nghiệp hãy hỗ trợ cho trường THCS Ngọc Kỳ thực hiện được chiến lược này./.

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                              Trịnh Thị Hiên

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Nguồn: tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 25
Năm 2020 : 738