Thứ năm, 24/09/2020 - 13:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hà Kỳ
  • Thống nhất thời gian kiểm tra các bài năm học 2013-2014.
  • Chế độ cho điểm tối thiểu năm học 2013-2014.
  • Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh.
Tài nguyên