Trường Trung học cơ sở Hà Kỳ được thành lập năm 1959, đóng trên địa bàn xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Hà Kỳ là một xã thuần nông của huyện Tứ Kỳ, xa trung tâm hành chính huyện. Nhân dân chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi. Đời sống kinh tế nhân dân còn nhiều khó khăn. Xã có 3 làng, đều được công nhận là làng văn hoá.

Trường Trung học cơ sở Hà Kỳ, trải qua hơn 50 năm thăng trầm cùng với sự biến đổi của lịch sử đất nước, cơ sở vật chất còn rất chật hẹp và thiếu thốn, nhưng cũng đã khẳng định sự tồn tại, phát triển và sự bền vững ở một phạm vi nhất định.

Các thế hệ học trò của nhà trường, kể từ khi thành lập đến nay, đã được 54 khóa học và có 50 khóa đã ra trường. Nhiều học sinh từ mái trường này ra đi: có nhiều người đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều người đã hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, có nhiều người trở thành sĩ quan cao cấp của quân đội, công an, có nhiều người đỗ đạt, đã có học hàm, học vị cao và giữ các cương vị lãnh đạo đảng, chính quyền ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Nhiều học sinh đã trở thành Kĩ sư, Bác sĩ, Nhà văn, Nhà báo, giáo viên. Có người đã trở thành các nhà khoa học, giáo sư giảng dạy tại các trường Đại học, doanh nhân thành đạt.

Mục tiêu tầm nhìn chiến lược là đến năm 2015-2016, xây dựng trường THCS Hà Kỳ thành trường đạt chuẩn quốc gia, nằm trong đề án trường chuẩn quốc gia của huyện.

Năm 2006, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã Hà Kỳ đã  có đề án xây dựng nhà trường sang vị trí mới và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Khu vực trường mới có diện tích trên 10.230 m2. Đề án thiết kế thành 5 khối công trình: 12 phòng học đạt tiêu chuẩn quốc gia; khu phòng học bộ môn; khu hiệu bộ; khu nhà tập đa năng và giáo dục thể chất; khu vui chơi, giải trí.

Các thế hệ hiệu trưởng nhà trường từ khi thành lập đến nay:

Từ năm 1959 - 1963: thầy Nguyễn Minh Khuê, quê tỉnh Hà Tây.

Từ năm 1963 - T8/1980: Thầy Vũ Tự Viện, quê Thị trấn Ninh Giang.

Từ T9/1980 - T8/1986: Thầy Đào Văn Kiện, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T9/1986 - T8/1989: Thầy Phan Văn Thóc, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T9/1989 - T10/2000: Thầy Phạm Đức Khanh, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T11/2000 - T1/2015: Thầy Hoàng Văn Huyên, quê Minh Đức - Tứ Kỳ.

Từ T2/2015 đến nay: Thầy Nguyễn Văn Lập, quê TT Ninh Giang - Ninh Giang.

Trường Trung học cơ sở Hà Kỳ được thành lập năm 1959, đóng trên địa bàn xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Hà Kỳ là một xã thuần nông của huyện Tứ Kỳ, xa trung tâm hành chính huyện. Nhân dân chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi. Đời sống kinh tế nhân dân còn nhiều khó khăn. Xã có 3 làng, đều được công nhận là làng văn hoá.

Trường Trung học cơ sở Hà Kỳ, trải qua hơn 50 năm thăng trầm cùng với sự biến đổi của lịch sử đất nước, cơ sở vật chất còn rất chật hẹp và thiếu thốn, nhưng cũng đã khẳng định sự tồn tại, phát triển và sự bền vững ở một phạm vi nhất định.

Các thế hệ học trò của nhà trường, kể từ khi thành lập đến nay, đã được 54 khóa học và có 50 khóa đã ra trường. Nhiều học sinh từ mái trường này ra đi: có nhiều người đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều người đã hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, có nhiều người trở thành sĩ quan cao cấp của quân đội, công an, có nhiều người đỗ đạt, đã có học hàm, học vị cao và giữ các cương vị lãnh đạo đảng, chính quyền ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Nhiều học sinh đã trở thành Kĩ sư, Bác sĩ, Nhà văn, Nhà báo, giáo viên. Có người đã trở thành các nhà khoa học, giáo sư giảng dạy tại các trường Đại học, doanh nhân thành đạt.

Mục tiêu tầm nhìn chiến lược là đến năm 2015-2016, xây dựng trường THCS Hà Kỳ thành trường đạt chuẩn quốc gia, nằm trong đề án trường chuẩn quốc gia của huyện.

Năm 2006, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã Hà Kỳ đã  có đề án xây dựng nhà trường sang vị trí mới và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Khu vực trường mới có diện tích trên 10.230 m2. Đề án thiết kế thành 5 khối công trình: 12 phòng học đạt tiêu chuẩn quốc gia; khu phòng học bộ môn; khu hiệu bộ; khu nhà tập đa năng và giáo dục thể chất; khu vui chơi, giải trí.

Các thế hệ hiệu trưởng nhà trường từ khi thành lập đến nay:

Từ năm 1959 - 1963: thầy Nguyễn Minh Khuê, quê tỉnh Hà Tây.

Từ năm 1963 - T8/1980: Thầy Vũ Tự Viện, quê Thị trấn Ninh Giang.

Từ T9/1980 - T8/1986: Thầy Đào Văn Kiện, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T9/1986 - T8/1989: Thầy Phan Văn Thóc, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T9/1989 - T10/2000: Thầy Phạm Đức Khanh, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T11/2000 - T1/2015: Thầy Hoàng Văn Huyên, quê Minh Đức - Tứ Kỳ.

Từ T2/2015 đến nay: Thầy Nguyễn Văn Lập, quê TT Ninh Giang - Ninh Giang.

Trường Trung học cơ sở Hà Kỳ được thành lập năm 1959, đóng trên địa bàn xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Hà Kỳ là một xã thuần nông của huyện Tứ Kỳ, xa trung tâm hành chính huyện. Nhân dân chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi. Đời sống kinh tế nhân dân còn nhiều khó khăn. Xã có 3 làng, đều được công nhận là làng văn hoá.

Trường Trung học cơ sở Hà Kỳ, trải qua hơn 50 năm thăng trầm cùng với sự biến đổi của lịch sử đất nước, cơ sở vật chất còn rất chật hẹp và thiếu thốn, nhưng cũng đã khẳng định sự tồn tại, phát triển và sự bền vững ở một phạm vi nhất định.

Các thế hệ học trò của nhà trường, kể từ khi thành lập đến nay, đã được 54 khóa học và có 50 khóa đã ra trường. Nhiều học sinh từ mái trường này ra đi: có nhiều người đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều người đã hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, có nhiều người trở thành sĩ quan cao cấp của quân đội, công an, có nhiều người đỗ đạt, đã có học hàm, học vị cao và giữ các cương vị lãnh đạo đảng, chính quyền ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Nhiều học sinh đã trở thành Kĩ sư, Bác sĩ, Nhà văn, Nhà báo, giáo viên. Có người đã trở thành các nhà khoa học, giáo sư giảng dạy tại các trường Đại học, doanh nhân thành đạt.

Mục tiêu tầm nhìn chiến lược là đến năm 2015-2016, xây dựng trường THCS Hà Kỳ thành trường đạt chuẩn quốc gia, nằm trong đề án trường chuẩn quốc gia của huyện.

Năm 2006, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã Hà Kỳ đã  có đề án xây dựng nhà trường sang vị trí mới và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Khu vực trường mới có diện tích trên 10.230 m2. Đề án thiết kế thành 5 khối công trình: 12 phòng học đạt tiêu chuẩn quốc gia; khu phòng học bộ môn; khu hiệu bộ; khu nhà tập đa năng và giáo dục thể chất; khu vui chơi, giải trí.

Các thế hệ hiệu trưởng nhà trường từ khi thành lập đến nay:

Từ năm 1959 - 1963: thầy Nguyễn Minh Khuê, quê tỉnh Hà Tây.

Từ năm 1963 - T8/1980: Thầy Vũ Tự Viện, quê Thị trấn Ninh Giang.

Từ T9/1980 - T8/1986: Thầy Đào Văn Kiện, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T9/1986 - T8/1989: Thầy Phan Văn Thóc, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T9/1989 - T10/2000: Thầy Phạm Đức Khanh, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T11/2000 - T1/2015: Thầy Hoàng Văn Huyên, quê Minh Đức - Tứ Kỳ.

Từ T2/2015 đến nay: Thầy Nguyễn Văn Lập, quê TT Ninh Giang - Ninh Giang.

Trường Trung học cơ sở Hà Kỳ được thành lập năm 1959, đóng trên địa bàn xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Hà Kỳ là một xã thuần nông của huyện Tứ Kỳ, xa trung tâm hành chính huyện. Nhân dân chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi. Đời sống kinh tế nhân dân còn nhiều khó khăn. Xã có 3 làng, đều được công nhận là làng văn hoá.

Trường Trung học cơ sở Hà Kỳ, trải qua hơn 50 năm thăng trầm cùng với sự biến đổi của lịch sử đất nước, cơ sở vật chất còn rất chật hẹp và thiếu thốn, nhưng cũng đã khẳng định sự tồn tại, phát triển và sự bền vững ở một phạm vi nhất định.

Các thế hệ học trò của nhà trường, kể từ khi thành lập đến nay, đã được 54 khóa học và có 50 khóa đã ra trường. Nhiều học sinh từ mái trường này ra đi: có nhiều người đóng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều người đã hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, có nhiều người trở thành sĩ quan cao cấp của quân đội, công an, có nhiều người đỗ đạt, đã có học hàm, học vị cao và giữ các cương vị lãnh đạo đảng, chính quyền ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Nhiều học sinh đã trở thành Kĩ sư, Bác sĩ, Nhà văn, Nhà báo, giáo viên. Có người đã trở thành các nhà khoa học, giáo sư giảng dạy tại các trường Đại học, doanh nhân thành đạt.

Mục tiêu tầm nhìn chiến lược là đến năm 2015-2016, xây dựng trường THCS Hà Kỳ thành trường đạt chuẩn quốc gia, nằm trong đề án trường chuẩn quốc gia của huyện.

Năm 2006, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã Hà Kỳ đã  có đề án xây dựng nhà trường sang vị trí mới và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Khu vực trường mới có diện tích trên 10.230 m2. Đề án thiết kế thành 5 khối công trình: 12 phòng học đạt tiêu chuẩn quốc gia; khu phòng học bộ môn; khu hiệu bộ; khu nhà tập đa năng và giáo dục thể chất; khu vui chơi, giải trí.

Các thế hệ hiệu trưởng nhà trường từ khi thành lập đến nay:

Từ năm 1959 - 1963: thầy Nguyễn Minh Khuê, quê tỉnh Hà Tây.

Từ năm 1963 - T8/1980: Thầy Vũ Tự Viện, quê Thị trấn Ninh Giang.

Từ T9/1980 - T8/1986: Thầy Đào Văn Kiện, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T9/1986 - T8/1989: Thầy Phan Văn Thóc, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T9/1989 - T10/2000: Thầy Phạm Đức Khanh, quê Hà Kỳ - Tứ Kỳ.

Từ T11/2000 - T1/2015: Thầy Hoàng Văn Huyên, quê Minh Đức - Tứ Kỳ.

Từ T2/2015 đến nay: Thầy Nguyễn Văn Lập, quê TT Ninh Giang - Ninh Giang.