Thứ năm, 13/08/2020 - 10:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dân Chủ
 • BỘ ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015
 • BỘ ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014
 • BỘ ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013
 • BỘ ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012
 • BỘ ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010-2011(VÒNG II)
 • BỘ ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010-2011(VÒNG I)
 • BỘ ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010(VÒNG II)
 • BỘ ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010(VÒNG I)
 • ĐỀ THI THPT NĂM 2017-2018( TOÁN-VĂN-ANH)
 • ĐỀ ĐÁP ÁN CHẤM CÁC MÔN TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2016-2017
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 678
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII MÔN TIẾNG ANH 678
Tài nguyên