Thứ năm, 09/07/2020 - 16:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS An Thanh
 • Unit 13:Read -english 8-Phạm Thị Mai
 • Unit 7 - hội giảng lần 1-Phạm Thị Mai
 • Cô tô-lớp 6-Hà Thị Hiền
 • Một số tác phẩm tiêu biểu- Nguyễn Thị Cúc
 • Sinh học 7 tiết 48- Vũ Thị Hồng Vân
 • Toán 8-Tiết 57- Phan Văn Hội
 • Sinh học 7 Tiết 57- Vũ Thị Hồng Vân
 • Ngoại Ngữ 6 Unit 6 C12- Nguyễn Thị Thoan
 • Unit 13-read B3- Nguyễn Thị Thoan
 • Đoàn thuyền đánh cá- Văn 9- Nguyễn Thị Lan Hương
 • Dầu mỏ và khiên thiên nhiên
 • Vệ sinh mắt - Phạm Thị Chi
Tài nguyên