LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

 

 

(Ảnh minh hoạ)

Sau Hiệp Định Giơnevơ, hòa bình được lập lại ở Miền Bắc, từ tháng 10/1954 các trường học từng sơ tán năm 1946 về vùng Việt Minh kiểm soát đều trở về trường sở cũ; các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp về lại Hà Nội.
Việc nghiên cứu cải cách giáo dục tiến hành từ đầu năm 1955, được thông qua vào tháng 06/1956 và đem ra thực hiện từ niên khóa 1956 - 1957, trong đó bậc giáo dục phổ thông được cấu trúc sửa đổi như sau:
+ Vỡ Lòng: 1 năm.
+ Cấp I (tiểu học): 4 năm (lớp 1, 2, 3, 4).
+ Cấp II: 3 năm (lớp 5, 6, 7).
+ Cấp III: 3 năm (lớp 8, 9, 10).
Trường Tiểu học Cộng Lạc - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương được thành lập và phát triển trong bối cảnh miền Bắc nước ta thực hiện một cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai nhằm phục vụ cho 2 nhiệm vụ chiến lược là chuẩn bị tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội, xây dựng Miền Bắc thành hậu phương lớn chi viện cho Miền Nam ruột thịt.
- Năm 1956: Trường được thành lập có tên là Trường Phổ thông dân lập cấp I Cộng Lạc
- Năm 1977: Trường sát nhập với trường cấp II trong xã và có tên là Trường cấp I+II Cộng Lạc
- Năm 1990: Trường được tách ra thành Trường Tiểu học Cộng Lạc và Trường Trung học cơ sở Cộng Lạc.
Trong những năm kháng chiến chống Đế quốc Mĩ, Trường phải chia làm nhiều điểm trường nằm rải rác nhiều nơi trong xã, các lớp học được bố trí học nhờ tại các sân kho HTX, các nhà thờ, đình, chùa ở các thôn.
Đã có nhiều thầy cô giáo đã từng là bộ đội, thanh niên xung phong trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Tháng 2 năm 1968, Thầy giáo Nguyễn Đức Thịnh (quê ở Cự Đà – Phượng Kỳ) đã xung phong lên đường nhập ngũ và đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Miền Nam.
Trong những năm qua, tuy điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhưng các thế hệ thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ các năm học.
Thành tích tiêu biểu:
- Trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc” năm học 1996 – 1997.
- Trường đạt danh hiệu “Trường tiên tiến” liên tục từ năm 1977 đến 2005.
- Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” các năm học: 2005 – 2006; 2009 – 2010.
- Năm học 1990 – 1991:
+ Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh”.
+ Học sinh Nguyễn Thị Duyên đạt danh hiệu “Học sinh giỏi cấp tỉnh”.
- Nhiều thầy cô giáo là “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Giáo viên giỏi cấp huyện”;
- Trong các năm học, nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp trường. Lớp lớp các thế hệ học sinh của trường nay đã trưởng thành hiện đang công tác ở nhiều lĩnh vực, cương vị khác nhau và đang ra sức thi đua trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng danh cho quê hương Cộng Lạc giàu truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. 
Danh sách các thế hệ hiệu trưởng qua các thời kỳ:
- Từ năm 1956 đến năm 1958: Thầy Đinh Công Khắc (tỉnh Phú Thọ).
- Năm học 1959 - 1960: Thầy Thăng (tỉnh Thái Bình).
- Từ năm 1961 đến năm 1964: Thầy Nguyễn Đức Thoại (xã Minh Đức).
- Từ năm 1965 đến năm 1968: Thầy Tô Văn Đông (tỉnh Thái Bình).
- Từ năm 1968 đến năm 1977: Thầy Lê Văn Phái (Tất Hạ - Cộng Lạc).
- Từ năm 1977 đến năm 1980: Thầy Vũ Quang Thiệu (Thái Thụy – Thái Bình).
- Từ năm 1981 đến năm 1986: Thầy Nguyễn Công Thuấn (Văn Tố - Tứ Kỳ).
- Từ năm 1987 đến năm 1990: Thầy Phạm Xuân Sơn (An Thanh – Tứ Kỳ).
- Từ năm 1991 đến năm 1992: Thầy Vũ Văn Tuấn (Tất Thượng - Cộng Lạc).
- Từ năm 1992 đến tháng 8/2009: Thầy Nguyễn Văn Bình (Văn Tố - Tứ Kỳ).
- Từ năm 2009  đến nay Thầy Phạm Quang Toản (TT - Tứ kỳ)
 
Cộng Lạc, tháng 11 năm 2010
Hiệu trưởng
Phạm Quang Toản 

 

                  

Toàn cảnh trường Tiểu học Cộng Lạc                                                                                                                                Trụ sở UBND xã Cộng Lạc